Wordt Corien Wortmann de heldin van het pensioen?

Wordt Corien Wortmann de heldin van het pensioen?

Ik hoorde op NOS Radio 1 Journaal op 27 september mevrouw Corien Wortmann uitleggen wat de richting was waarin de groep grote pensioenfondsen dachten toen zij eindelijk de moed hadden gevonden elkaar op te zoeken om een einde te maken aan de lachwekkende vertoning rond de dreigende pensioenkortingen. Ik kon haar wel zoenen. Ik wil zelf geen enkel ogenblik de indruk wekken dat ik zelf al veel langer wist dat de oplossing rond de impasse over de kortingen lag in de verhoging van de rekenrente. En niet in zomaar de rekenrente verhogen maar voorzichtig aansluiting zoeken bij de rendementen van de laatste jaren.

Ad Broere en ik hebben een aardig artikel geschreven in PensioenPro om juist die relatie met de rendementen te leggen. Wij adviseren de adviezen van de Commissie Dijsselbloem vervroegd te gebruiken voor het vaststellen van de premie en voor het berekenen van de dekkingsraad. Wij komen tot een reële discontovoet van 1,3%, het netto gemiddelde van 50% zakelijke waarden en 50% overheidsobligaties. Deze aanpak erkent dat de rentedaling in de eerste helft van 2019 incidenteel is, Maar 1,3% is wel de rekenrente volgens de huidige systematiek ultimo 2019.

Het zou ideaal zijn als deze rente vijf jaar zou kunnen worden aangehouden. Rust op de rentemarkt is van levensbelang voor pensioenfondsen. Zij kunnen tegen lage rente, maar zijn totaal ongeschikt om hun beleid te laten afhangen van een voortdurend dalende rente. De rekenrente is 4,5 procentpunten gedaald sinds 2007. Om dat te compenseren moet een pensioenfonds meer dan 70% rendement maken over dezelfde periode. Bij 1,3% vast over vijf jaar gaat de eerste indexatie bij fondsen als PME, PMT, ABP en PFZW vanaf 2021 plaatsvinden. En bij een fonds als PFBouw is volledige indexatie mogelijk per 1 januari 2020. Dat is essentieel voor het vertrouwen in het pensioenstelsel.

Hopelijk stapt Premier Mark Rutte over zijn schaduw heen. Want bij het gesprek met de MP op vrijdag had hij het naar aanleiding van de voorstellen van Corien Wortmann weer over verdrievoudiging van de verplichtingen. Kletskoek van de ergste soort! De contante waarde van de verplichtingen is verdrievoudigd, de verplichtingen zelf zijn veel minder hard gestegen dan de belegde middelen van pensioenfondsen. Het is alleen de discontovoet die de problemen veroorzaakt.

Door nu de rente voor vijf jaar vast te zetten op 1,3% doen we vier dingen die van groot belang zijn:

 • We erkennen dat de rente structureel is gedaald en dat het tijdperk van de vaste rente van 4% voorbij is;
 • We erkennen dat voor pensioenfondsen de lange termijn en de kasstroom belangrijker zijn dan de speculatieve korte termijn bewegingen van de moderne financiële markten;
 • We kiezen voor de belangen van de Nederlandse pensioengerechtigden en deelnemers in pensioenfondsen en niet voor de dominante rentepolitiek die is ontworpen om zuidelijke lidstaten van de EU goedkope leningen te bezorgen;
 • We creëren tijd en ruimte om het pensioenakkoord uit te werken.

Corien Wortmann moet worden geprezen voor haar moed om de discussie aan te gaan. De hoop is nu gevestigd op Minister Wouter Koolmees die in zijn gesprekken met de pensioenfondsen de komende weken het argument van de drievoudige verplichtingen thuis moet laten. Hij moet zien dat als je de kasstroom van bijvoorbeeld het ABP bekijkt het nog enige eeuwen zal duren vooraleer de pot leeg is. Bij een rendement van nul!

 

Rob de Brouwer

29 september 2019

6 Reactie's
 • Wilma Schrover
  Geplaatst op 11:18h, 29 september Beantwoorden

  Minister Ollongren wil een eerste vrouwelijke premier zien? Corien Wortmann mag het worden wat mij betreft.

 • Margreet Westerbeek
  Geplaatst op 12:03h, 29 september Beantwoorden

  Complimenten !!!! voor de lef van mevrouw Wortman om zich eindelijk te uiten tegenover DNB en kabinet… hoop dat meerdere directeuren van meer pensioenfondsen haar durven te volgen!!

 • Bernard Berendsen
  Geplaatst op 13:07h, 29 september Beantwoorden

  Er ontstaat beweging welke naar ik hoop gaat leiden naar het hierboven vermeldde overzicht. Wanneer we moeten vaststellen dat de historicus Rutte blijft vasthouden aan zijn beeld van pensioenfondsen dat kan dit alleen maar ingegeven zijn door zijn oor te luisteren legen bij organisaties die andere doelen dienen dan de de belangen van de gepensioneerden in de tot nog toe beste pensioenregeling ter wereld.
  Hoe dan ook ik ben er van overtuigd dat de nu op gang gekomen beweging te danken is aan uw gedegen voorlichting en de initiatieven van de KBO Brabant die de gepensioneerden de mogelijkheid heeft geboden zich in de pensioenen te verdiepen en te laten zien dat er politieke gevaren zijn . Mij dank aan mevrouw Wortman dat ze met anderen initiatief heeft getoond. In het schrikbewind van de NB waarschijnlijk een dappere daad. Maar ik weet zeker dat zonder de opkomende weerstand tegen de behandeling van pensioenpremie betalers en gepensioneerden er geen stappen waren gezet.. De echte hulde gaat dan ook naar het verzet en de voorlichting

 • Tjeerd van der Veen
  Geplaatst op 18:44h, 29 september Beantwoorden

  Wat gaat er gebeuren met het verdiende pensioengeld van 1400 miljard na aftrek van de verplichtingen.
  Mogelijkheid 1: financiering van de sociale woningbouw.
  Mogelijkheid 2 : Investeren in het klimaatfonds.
  Mogelijkheid 3: Mede investeren in de Nederlandse infrastructuur.
  Mogelijkheid 4: Betere voorzieningen voor het onderwijs, het zorgconcept en de ouderen voorzieningen.
  Mogelijkheid 5: In samenwerking met het bedrijfsleven komen tot verantwoorde investeringen in de klimaatproblematiek.
  Er zijn mogelijkheden te over om het overgebleven pensioengeld op een zeer verantwoorde manier te besteden in de Nederlandse samenleving!

 • Wilma Berkhout
  Geplaatst op 09:00h, 30 september Beantwoorden

  Helemaal eens met Bernard Berendsen. Het is de geweldige voorlichting van KBO-Brabant, de Café Weltschmerzfilms en Pensioenfeiten.nl, die mensen inzicht hebben gegeven. Steeds meer wetenschappers komen openlijk uit voor het feit dat de angel de rekenrente is.
  Ik ben blij dat mevrouw Wortmann de knuppel in het hoenderhok gooit, maar ik denk dat zij, net als Klaas Knot een vazal van het kabinet is. Natuurlijk kunnen Jeroen Dijsselbloem, Klaas Knot en Wouter Koolmees niet terug. Gezichtsverlies is erger dan de inkomens van miljoenen pensioendeelnemers. Ik denk dat zij de boel mag openbreken. Dan hoeven de voorgenoemde drie niet toe te geven dat ze met hun risicovrije rente theorie de plank compleet hebben misgeslagen en grote problemen hebben veroorzaakt en nog veroorzaken.. Vergeet ook niet dat niet alleen kortingen moeten worden voorkomen, maar dat er ook weer geindexeerd moet worden. Want niet indexeren is net zo “onnodig” als korten.

 • Rob Lutgerhorst
  Geplaatst op 12:25h, 05 oktober Beantwoorden

  Ogenschijnlijk een mooie actie van de voorzitter ABP en mogelijk voldoende ondersteund door andere pensioenfondsen, Ben benieuwd daar het verdere verloop. Maar juich niet te vroeg alle seinen staan nog op ROOD.

Geef een reactie