Het sprookje van eerlijk duurt het kortst

Het sprookje van eerlijk duurt het kortst

Johan is vijfenzeventig jaar oud. Hij heeft zijn hele leven bij hetzelfde bedrijf gewerkt, een metaalbewerkingsbedrijf. Een goede vakman, op Hbo-niveau, die altijd met plezier naar zijn werk ging en uiteindelijk als afdelingshoofd op zijn vijfenzestigste met pensioen ging.

Hij heeft nu tien jaar in goede gezondheid van zijn pensioen genoten. Maar er was hem een welvaartsvaste uitkering in het vooruitzicht gesteld en alleen zijn AOW-uitkering werd aan de prijsstijgingen aangepast. Het aanvullend pensioen is zelfs verlaagd met meer dan 5% en ligt dus nog onder het niveau van  wat hij tien jaar geleden ontving. Hij besluit uit te zoeken wat er toch mis is en waarom er niet meer wordt uitgekeerd. Hij weet dat zijn pensioenfonds een goed rendement heeft gemaakt over de periode dat hij werkte. Dat rendement was gemiddeld aanzienlijk hoger dan waarmee gerekend werd toen de premie moest worden vastgesteld. Waarom wordt dan niet een deel van dat overrendement gebruikt om het aanvullend pensioen te verhogen?

Nu deze situatie al tien jaar aanhoudt wordt het gevoel van onrechtvaardigheid bij Johan steeds groter. Daarom trekt Johan zijn mooiste pak aan en bezoekt het kantoor van het Pensioenfonds van de Metalektro (PME) in Den Haag. Het pensioenfonds staat hem uitgebreid te woord maar het resultaat van het gesprek is teleurstellend. Het blijkt dat de reden waarom de uitkering uitblijft niets te maken heeft met de voorwaarden die aan een waardevast pensioen gesteld worden. Voor Johan is voldoende premie ingelegd en het pensioenfonds heeft inderdaad voldoende rendement gemaakt, meer zelfs dan noodzakelijk om een welvaartsvast pensioen uit te keren.  Maar het pensioenfonds geeft je een karige uitkering en houdt de rest in eigen zak. Als Johan blijft aandringen en vraagt waarom het pensioenfonds dat doet, wijst men naar De Nederlandsche Bank (DNB).

Johan laat zich niet met een kluitje in het riet sturen. Hij trekt de stoute schoenen aan en gaat verhaal halen bij DNB. En hoewel dat normaal gesproken nooit wordt gedaan willen ze Johan wel ontvangen. Johan gaat naar Amsterdam en meldt zich aan het Frederiksplein. Nadat hij door de beveiliging is geloodst wordt hij ontvangen door een aardige jonge dame. Zij vertelt dat het toegezegde waardevaste pensioen niet kan worden uitgekeerd omdat het de verwachting is dat er in de toekomst veel minder rendement zal worden gemaakt. Het ziet er zelfs zo slecht uit dat DNB van mening is dat onmiddellijk moet worden gekort op de uitkering. Anders hebben de jongeren geen goed pensioen meer. Hoe Johan ook probeert, hij komt hier niet verder. Hij wordt teveel in de hoek gedrukt van iemand die niet het beste voorheeft met zijn kinderen. Dit gesprek loopt uit in een generatieconflict. Johan voelt aan zijn water dat hij er zo niet uitkomt. Hij voelt zich helemaal geen dief van toekomstige generaties. Hij moet zich beter voorbereiden.

Weer thuisgekomen gaat hij aan de eettafel zitten en maakt hij berekeningen. Hij overlegt met vrienden en zij helpen hem met zijn gecompliceerde rekensommetjes. Goed voorbereid maakt Johan een afspraak met de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Wouter Koolmees. De Minister heeft het druk maar hij kan Johan wel even te woord staan. Eenmaal in zijn kamer na opnieuw een uitgebreide beveiligingsprocedure vraagt Johan de Minister of hij niet iets kan doen aan de starheid van DNB. Wouter Koolmees legt het nog eens uit. Hij zegt dat het pensioenfonds het toekomstige rendement eerst moet verdienen voordat het mag worden uitgeven. Johan blijft geduldig, hij houdt zijn handen in zijn zakken omdat hij anders misschien handtastelijk wordt en hij vraagt Wouter waar dan al dat geld gebleven is dat het pensioenfonds voor hem heeft verdiend. Johans premie was gebaseerd op een verwacht rendement dat tot 2007 4% was en daarna geleidelijk is gedaald tot 2,7% nu. Terwijl het werkelijke rendement na aftrek van kosten over de periode dat de premie werd afgedragen 6,8% is geweest. Zelfs na Johans pensioen heeft het pensioenfonds goede resultaten bereikt op de financiële markten. Hij is 75 en zijn waardevaste pensioen is nooit gerealiseerd. Hij loopt  25% achter op de verwachtingen. “Voor wie is dan het geld dat met mijn premie is verdiend? Hoezo mag het geld pas worden uitgegeven als het is verdiend? Het is toch al verdiend?” Wouter Koolmees blijft Johan uitleggen dat op dit moment de risicovrije rente nu eenmaal heel laag is. En als je gaat rekenen met een hogere rente geef je geld uit dat nog niet is verdiend.

Johan kan nu eindelijk profiteren van zijn goede voorbereiding. Hij gaat er eens goed voor zitten. “Meneer de Minister, mag ik u mijn berekeningen voorleggen? Ik ben een werknemer van een metaalbedrijf geweest, met een Hbo-opleiding. Ik ben op mijn tweeëntwintigste begonnen met een jaarsalaris van 24.000 gulden. En ik heb me in drieënveertig jaar kunnen opwerken tot een eindloon van € 80.000 per jaar. Ik heb uitgerekend dat er voor mij € 225.000 pensioenpremie is afgedragen. En ik heb ook uitgerekend dat die premie uiteindelijk, bij mijn pensioendatum door het gerealiseerde rendement een kapitaal vormde van bijna € 900.000. Ik weet dat als ik elk jaar was geïndexeerd ikzelf en mijn vrouw als ik ben overleden een bedrag zouden krijgen van totaal een kleine € 600.000. En dan reken ik dat ik 83 jaar zal worden en dat mijn vrouw mij 5 jaar zal overleven. Hoe komt u erbij dat er niet genoeg geld is verdiend om mij een welvaartsvast pensioen uit te keren?

Het pensioenfonds houdt bijna € 300.000 over aan mijn premie. En dan heb ik nog niet eens ermee gerekend dat het kapitaal ook gedurende mijn pensioen wordt belegd. Als het rendement van bijna 7% kan worden voortgezet in de komende jaren dan is alleen het rendement op de voor mij gespaarde €900.000 al meer dan genoeg voor mijn jaarlijkse pensioenuitkeringen. Maar ik ben gekort en krijg al tien jaar geen indexatie. En een nieuwe korting staat er aan te komen. Dat is toch niet eerlijk? Dat is toch een vorm van diefstal? Waar gaat dat overschot heen? Wie gaat er profiteren van het stelen van mijn pensioenuitkering? U zegt steeds dat het geld eerst moet worden verdiend maar er is juist veel teveel geld verdiend met mijn premie.’

De Minister sluit de deur. Hij kan nog net iets zeggen maar je hebt het niet goed gehoord. Het klinkt als “Oké, boemer” maar dat zul je wel verkeerd verstaan hebben.

 

Rob de Brouwer

8 januari 2020

21 Reactie's
 • J Cordia
  Geplaatst op 20:48h, 08 januari Beantwoorden

  Mooi verhaal, maar iemand van 22 jaar met hbo verdiende in 1966 echt nog geen 24.000 gulden; dat zal hooguit 6000 florijnen geweest zijn. Doe het rekensommetje maar over. De uitkomst zal niet veel schelen, want er zijn in de jaren zestig en later wel rendementen gehaald van 12% en meer. Ik sloot in 1966 een spaarkas af op basis van een rekenrente van 6%. Toen die uitgekeerd werd, kreeg ik ruim het dubbele van het garantiebedrag. Als de schrijver dan toch met fictie bezig is, zou ik nog een hoofdstukje eraan toevoegen. Hij doet na zijn bezoek aan het economische vogeltje aangifte bij de politie wegens verduistering van zijn pensioengeld of -premies. Ik ben benieuwd hoe het verhaal dan verder gaat.

 • Carlos pinto e neto
  Geplaatst op 20:52h, 08 januari Beantwoorden

  Ja 😁😁😁😁
  Zonder gekheid dat was precies mijn gelopen route…precies hetzrlfde verhaal. Zelfde argumenten.
  Alleen ben ik geen 75 jaar.

 • Arie de Gruijter
  Geplaatst op 21:14h, 08 januari Beantwoorden

  Beste Rob,
  Hieronder een regel uit de brief van Koolmees aan de Tweede Kamer van 19 november waaruit blijkt dat hij (en blijkbaar ook zijn ambtenaren) er niets van begrijpt.
  ZIE HOOFDLETTERS
  De financiële situatie van een groot aantal pensioenfondsen is kwetsbaar. De gemiddelde dekkingsgraad schommelt rond 100% (zie figuur 1). Er is veel diversiteit onder de fondsen; sommige fondsen worden geconfronteerd met een dreiging van korting, andere fondsen staan er financieel beter voor. De gevolgen van twee financiële crises, de stijging van de levensverwachting, lage premiedekkingsgraden en de dalende rente HEBBEN DE RESERVES BIJ VEEL FONDSEN LATEN SLINKEN. Pensioenfondsen hebben wat mij betreft hun weerbaarheid getoond door twee financiële crises te doorstaan zonder in grote mate verlagingen te hebben moeten doorvoeren.

  Zo wordt de Tweede Kamer ook opzettelijk voorgelogen. Mag dit zomaar??? Politiek wordt wakker en vorm je eigen mening!!

 • Wilma Berkhout
  Geplaatst op 08:07h, 09 januari Beantwoorden

  Beste Rob, je verhaal van Johan gaat als een speer op de facebookpagina van Verontruste Ouderen. De publicatie op Pensioenfeiten.nl gaan we ook delen.

 • Wim Stijnman
  Geplaatst op 08:30h, 09 januari Beantwoorden

  Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Men verzuimt eraan toe te voegen dat die wel zijn gerea.iseerd.

 • Peter de Visser
  Geplaatst op 09:44h, 09 januari Beantwoorden

  Dit is niet de enige diefstal, kijk naar de miljarden die het kabinet Lubbers/Kok hebben geconfisqueerd!!’
  Wie gooit de knuppel in het hoenderhok en zorgt dat deze miljarden terug gestort worden!!

 • A.H. Steegers
  Geplaatst op 10:04h, 09 januari Beantwoorden

  De minister en consorten hebben zich (een verkeerde) mening gevormd en zijn er met tegen argumenten niet vanaf te brengen zelfs niet bij steekhoudende argumenten! Er moet iets anders aan de hand zijn heeft de minister e.a. Bedacht hoe kunnen wij de niet afgedragen werkgevers premies verdoezelen en de rest zo ondoorzichtig maken dat er nog meer kan verdwijnen zodat er anderen zich kunnen verrijken dan de rechthebbende (toekomstige en huidige) gepensioneerden

 • Piet Voorspuij
  Geplaatst op 10:15h, 09 januari Beantwoorden

  dit geldt voor mij als ex rijksambtenaar precies hetzelfde ,waardevast pensioen , maar de voorwaarden werden door de werkgever (Het Rijk) diverse keren bijgesteld zonder overleg met de werknemers ,ben nu 75 en al 10 jaar met pensioen en ook al 10 jaar niet geïndexeerd.. Het ABP en de politiek komen steeds weer met het KULverhaal dat er geen geld is voor de nakomende generatie. Sorry maar pensioen is uitgesteld loon en wij hebben daar recht op . De politiek had wel geld voor aanwezigheid premie voor Kamerleden te verhogen met 30% en ze stalen ook nog eens miljarden uit de pot van het ABP . Wie heeft er nu nog vertrouwen in die club politiekers in Den Haag. Reken eens uit wat 10 jaar niet indexeren ons gepensioneerden al heeft gekost.

 • Bert Stoelhorst
  Geplaatst op 11:27h, 09 januari Beantwoorden

  Ik ga dit verhaal delen

 • Nico van der Wilt
  Geplaatst op 12:52h, 09 januari Beantwoorden

  Goed verhaal. We worden zo h asrd gepakt aan alle kanten door graaiers. Door de de ministers die voor de duivel van de EU werken.
  Zelf maken ze veel te veel belasting gekd op voor de meest de onzinnige dingen.
  Alles wordt en ons afgepakt en het ooit sterke Nederland is straks een slap vervallen aftreksel van de EU.
  Alles wat is opgebouwd door onze voorouders is nu al afgebroken door keiharde zakenlui (alleen achter hun laptop).
  Deze ontmannelojktr mannen slopen wat echte knikkers hebben opgebouwd en zullen daar schaamteloos mee doorgaan.

 • Jaap Been
  Geplaatst op 12:58h, 09 januari Beantwoorden

  Ik heb ook ooit zelf uitgerekend hoeveel er van mijn PME pensioen is “verdampt”. Ik kwam op meer dan 25%. Dit getal kom ik dus wel vaker tegen en wordt zelfs door het FNV onderstreept. Ik geloof niet dat er in de toekomtst een compensatie komt. Sterker nog, we zullen er vast nog wel verder achteruit gaan. Ieder moet maar eens voor zichzelf uitrekenen om wat voor een bedrag deze 25% gaat. Kun je samen met je AOW zo’n 5 jaar van leven.

 • Theo Frunikken
  Geplaatst op 13:36h, 09 januari Beantwoorden

  Meer mensen moeten dit horen. We moeten de pensioenen van iedereen onder de 55 jaar gaan innnen. Wij ouderen hebben dit land opgebouwd en mij WAO gaat ook jaren nie omhoog

 • Tjeerd van der Veen
  Geplaatst op 13:42h, 09 januari Beantwoorden

  Pure pensioenroof en een minister met de DNB die in feite dit uitgestelde pensioengeld weghalen bij de gepensioneerde die hier nota bene om zijn eigen geld moet smeken.
  Wat zit hier achter, moeten de pensioenfondsen met dit over gebleven geld anderen zaken gaan- of al reeds financieren ?
  Laten we nu eens openheid van zaken geven er niet om heen draaien om dit publiekelijk aan de kaak te stellen !!!!!!!

 • Ton van den Berg
  Geplaatst op 15:33h, 09 januari Beantwoorden

  Beste mensen,
  Laten we samenwerken en openbaarheid eisen, dat is ons recht !

 • Simon Deugd
  Geplaatst op 16:12h, 09 januari Beantwoorden

  Waarom springen de Vakbonden hier niet op in???
  Hebben zij hier belang bij,het is toch gewoon criminaliteit wat hier gebeurt!
  We zullen als de boeren mrt zijn alle de tweede kamer moeten bestormen,anders worden we bestolen!

 • Jos Verbeek
  Geplaatst op 16:19h, 09 januari Beantwoorden

  Maar nu is Johan op 30 jarige leeftijd overleden en krijgt zijn vrouw dus ruim 35 jaar weduwenpensioen, daarna krijgt zij nog pakweg 20 jaar nabestaandenpensioen. Hier heeft Johan maar een fractie aan premie voor betaald. Gelukkig maar dat we in Nederland een collectief pensioen hebben!

  • robdebrouwer
   Geplaatst op 08:09h, 29 januari Beantwoorden

   Nabestaandenpensioen wordt door pensioenfondsen herverzekerd. Het voorbeeld van Verbeek doet dus niets af aan het sprookje.

 • R.J.Smit.
  Geplaatst op 09:23h, 10 januari Beantwoorden

  De regering Lubbers heeft indertijd ook 75 miljard van het ABP ” geleend ” misschien nog meer elders.

 • Evert
  Geplaatst op 13:41h, 10 januari Beantwoorden

  Ik ben intussen 60 jaar, maar het altijd al geroepen dat je bij twee financiële producten aan het einde steevast wordt belazerd. De eerste zijn de begrafenis verzekering. En de tweede zijn de al dan niet verplichte pensioenfondsen. De eerste heb ik altijd bewust buiten de deur gehouden, echter de tweede, die via mijn werkgever liep, daar ontkwam ik jammer genoeg niet aan.

 • Ben
  Geplaatst op 19:25h, 10 januari Beantwoorden

  Maar hoe gaan we dit doorbreken
  Dat is de vraag
  Het is iedereen inmiddels wel duidelijk
  Het is lijkt wel op de Puttense moordzaak waar eigenlijk iedereen wel wist dat het niet klopte behalve justitie
  Ook hier kan er natuurlijk uiteindelijk recht worden gesproken

 • Joop vdn Berg
  Geplaatst op 06:16h, 29 januari Beantwoorden

  Als dit allemaal klopt, waarom gaan we (gepensioneerden) dan geen politieke partij zoeken die achter ons staat?
  Ik voel me niet slecht als we voor oneerlijke zaken knokken.

Geef een reactie