Professor Sigrid Hemels zit hopeloos fout

Professor Sigrid Hemels zit hopeloos fout

Er stond op 14 mei 2020 een artikel in het Financieel Dagblad van de hand van Prof. Dr. Sigrid Hemels: “Laat rijkere gepensioneerden solidair zijn met de jongere generatie en meebetalen aan de AOW.”

Mevrouw Hemels, die hoogleraar Belastingrecht is aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam, fundeert haar opvatting op een berekening die volkomen onjuist is. Zij voert zeer suggestief in tijden van coronacrisis een verpleegkundige ten tonele. Zij concludeert vervolgens dat de verpleegkundige per jaar € 4.779 meer aan belasting en premie betaalt over een inkomen van € 26.700 dan de gepensioneerde. En, schrijft ze ijverig: “De ouderenkorting van maximaal € 1.418 is hierin niet meegerekend.”

Mevrouw Hemels zit mis met haar berekening en haar conclusie dat ouderen niet solidair zouden zijn met jongeren is dan ook volstrekt onjuist.

Wij vergelijken hier, net zoals mevrouw Hemels, het netto inkomen van een verpleegkundige en een gepensioneerde die beiden € 26.700 bruto per jaar verdienen. De verpleegkundige (en trouwens ook de timmerman of de bankbediende) houden hiervan netto € 21.868 over en een gepensioneerde iets minder, namelijk € 21.716. Het is dus helemaal niet waar dat de verpleegkundige per jaar € 4.779 meer belasting en premie betaalt dan een gepensioneerde.

Weliswaar zijn de tarieven in de eerste en tweede schijf voor een gepensioneerde gunstiger maar de arbeidskorting ( € 3.249) voor de verpleegkundige is veel hoger dan de ouderenkorting voor de gepensioneerde ( € 1.418). Bovendien betaalt gepensioneerde ook nog eens de inkomensafhankelijke zorgpremie ( € 1.241).

Mevrouw Hemels heeft het dus hopeloos mis als zij denkt dat gepensioneerden gemakkelijk kunnen meebetalen aan de kosten van de AOW, omdat ze toch al veel minder belasting betalen dan de werkenden. Opeenvolgende kabinetten Rutte hebben ervoor gezorgd dat een netto voordeel voor de gepensioneerde, waarop overigens het uitgangspunt van de pensioendoelstelling van 80% van het middelloon is gebaseerd, verdwenen is als sneeuw voor de zon. Merkwaardig dat een hoogleraar Belastingrecht deze foute redenering volgt en ook nog in een gerenommeerd dagblad de ruimte krijgt om haar opinie naar buiten te brengen. Overigens wijst datzelfde dagblad dan een reactie van mij en medeondertekenaar Wilma Berkhout* af. Terwijl het FD wel in haar instructies voor inzenders van opiniestukken meldt: “stukken moeten opiniërend, prikkelend en van goede kwaliteit zijn”. Het stuk van mevrouw Hemels mag dan opiniërend en prikkelend zijn maar is allesbehalve van goede kwaliteit.

Laten we eens een eerlijke vergelijking maken. We vergelijken dan het netto inkomen van een verpleegkundige met dat van een gepensioneerde verpleegkundige die toen hij of zij nog werkte hetzelfde bruto inkomen had. De hier opgevoerde verpleegkundige heeft later bij een veertigjarige opbouw een pensioen (inclusief AOW) van € 17.400. Wij houden er dan overigens rekening mee dat de opgebouwde aanspraken de laatste 10 jaar niet zijn geïndexeerd.

Wij gebruiken hier zoals mevrouw Hemels de cijfers van 2018 om de vergelijking te maken.
Dan betaalt deze gepensioneerde verpleegkundige in de eerste schijf zonder AOW premie € 3.245. Van dat belastingbedrag gaat € 1.157 af aan algemene heffingskorting en € 1.418 aan ouderenkorting. Rest een te betalen belastingbedrag van € 670 plus de inkomensafhankelijke zorgpremie bij van € 948.  Rest een netto inkomen van € 15.782. Dat is € 1.315 per maand. In het voorstel van mevrouw Hemels gaat deze gepensioneerde verpleegkundige in de eerste schijf € 6.369 belasting betalen. Dat is € 3.114 meer dan in de huidige situatie.. Dan houdt zij een netto inkomen over van € 12.668. Dat is € 1.055 in de maand. Let wel wij houden hier rekening met het feit mevrouw Hemels niets verandert aan de heffingskortingen en de heffing van de inkomensafhankelijke zorgpremie.

De conclusie is duidelijk: mevrouw Hemels zit fout. Vreselijk fout. Het pensioen van de verpleegkundige dat oorspronkelijk 72% van het laatste netto inkomen bedroeg daalt naar een magere 58%. Dat is gewoon geen fatsoenlijk pensioen.

Mevrouw Hemels zal dan misschien zeggen: maar ik bedoelde de rijkere gepensioneerde en een verpleegkundige is niet rijk. Dat is juist, maar het effect blijft nominaal hetzelfde. Ook voor hogere inkomens geldt: gepensioneerden zijn netto niet beter af dan werkenden. Terwijl in het gewraakte artikel anders wordt beweerd: daarop is de conclusie dat rijkere gepensioneerden best een bijdrage zouden kunnen leveren aan de AOW-premie immers gebaseerd En één argument is natuurlijk niet genoemd: de premie AOW is helemaal geen belasting. Het is de premie die betaald wordt in het omslagstelsel dat de AOW nu eenmaal vormt. Wil men de solidariteit waarop ons pensioenstelsel is gebaseerd op de proef stellen dan moet men de werkenden laten betalen voor de gepensioneerden en vervolgens diezelfde werkenden bij hun pensionering mee laten betalen aan hun eigen AOW. Overigens levert de AOW-premie door verlaging van de grondslag slechts een kleine 70% op van de kosten van de AOW. Het restant wordt bijgepast uit de algemene middelen waardoor gepensioneerden nu al aan de AOW bijdragen.

 

Rob de Brouwer

23 mei 2020

 

* Wilma Berkhout heeft mij met berekeningen ondersteund. Zij is gepensioneerd belastinginspecteur.

4 Reactie's
 • Holke J.M.Flapper
  Geplaatst op 14:32h, 23 mei Beantwoorden

  Beste Rob en Wilma, dank voor jullie duidelijke reactie op deze zogenaamde hooggeleerde dame.
  Probleem is dat als er maar Dr. of Prof. voor je naam staat je ongeveer beschouwd wordt als het orakel van Delphi.
  Dat dit niet het geval is hebben we al op grond van meer voorbeelden moeten vaststellen.
  Blijf kritisch en veel succes ermee.

 • Hen Cornelissen
  Geplaatst op 16:41h, 23 mei Beantwoorden

  Onbehoorlijk redactiewerk van het FD waarbij de vraag zich opdringt, Gebeurt dit bewust is het nonchalance of ziet men dit als kritiek? . Alle drie beweegredenen even slecht van het Financieel Dagblad even slecht natuurlijk.. Ook Mevr. Hemels moet vanuit haar positie toch een sterke aandrang voelen hierop te willen/moeten reageren..

 • A. de Gruijter
  Geplaatst op 19:11h, 23 mei Beantwoorden

  We kunnen Mevrouw Hemels toevoegen aan de lijst met Peet Vogels (journalist AD) en Piet Rietman (econoom ABNAMRO) die, zodra het onderwerp pensioen aan de orde komt, zeer misleidende informatie publiceren. Beide heren hebben ook de vervelende gewoonte niet op e-mails te reageren waardoor discussie niet mogelijk is.
  Is hier sprake van het motto:
  Vertel een leugen vaak genoeg, luid genoeg, en lang genoeg en het volk zal je gaan geloven? (Adolf Hitler!)

 • Klaas Maas
  Geplaatst op 20:33h, 10 september Beantwoorden

  Ik reageerde op het voorstel van prof. Hemels met het onderstaande ingezonden stuk dat niet werd geplaatst.
  (verzonden aan het Financieele Dagblad dd. 18.5.2020)

  GUL MET HET GELD VAN EEN ANDER
  Sigrid Hemels, EUR hoogleraar Belastingrecht, ziet de economische gevolgen van de coronacrisis somber in: Gratis geld bestaat niet en de aardgasbaten zijn op. Het eerste klopt, het tweede niet: Er ligt een technisch uitgewerkt plan voor de seismische stabilisatie van het Groningengasveld gevolgd door een gecontroleerde voltooiing van de productie; kosten ca. 8 miljard, baten ca 100 – 150 miljard. Dat EZ de uitvoering van dit plan verbiedt (strijdigheid met haar klimaatboodschap) is ‘niet willen’, iets heel anders als ‘niet kunnen’. Professor Hemels wil echter een heel andere geldbron aanboren: de portemonnee van de rijkere gepensioneerde: “Laat rijke gepensioneerden solidair zijn met de jongere generatie en meebetalen aan de AOW” (FD 15.5.2020, pag. 24). De AOW is immers geen ‘gespaard’ recht zoals het ouderdomspensioen maar een uitkering via ‘omslagfinanciering’ die betaald wordt door de nu werkende Nederlander; het is daarom terecht die omslagbetaling (6.189 euro per jaar) ook op te leggen aan de rijkere gepensioneerde.
  Op dit voorstel valt af te dingen: Bij de introductie van de AOW (jaren ’50, Drees) is nadrukkelijk toegezegd dat deze omslagbetaling zou zijn ‘als een opgebouwd pensioenrecht’; van een AOW-aanslag na de pensionering zou geen sprake zijn. Professor Hemels’ voorstel zou na het de facto opdoeken van de indexering van de ouderdomspensioenen, de tweede grote inbraak zijn op de pensioenbeloften (de diefstal wordt routine). Haar voorstel verbluft het fatsoen als je bedenkt dat de cao-lonen in de jaren na de bankencrisis fors zijn verhoogd terwijl de gepensioneerden op hun nominaal bedrag bleven staan: Onze Tweede Kamerleden, bescheiden trendvolgers, zagen in de periode 2009 – 2020 hun basisjaarinkomen stijgen met bijna 26% van ruim 93.000 in 2009 naar ruim 117.000 in 2020. Veel andere goedbetaalde werkende Nederlanders, hoogleraren bijvoorbeeld, gingen over dat percentage nog weer heen. Ik, ‘rijke’ gepensioneerde, moest het over die periode doen met nog geen 2%. Voor de sterkste schouders de zwaarste lasten nietwaar? Laten dus de hoog betaalde werkende Nederlanders, zoals professor Hemels, het voorbeeld geven en pleiten voor een progressieve belastingverhoging voor alle bovenmodalen. Een extra belasting voor een aparte groep burgers doet denken aan de extra belastingen die lang geleden in sommige Oost-Europese landen golden voor bepaalde etnisch/religieuze minderheden.

  Klaas Maas

  Welterdreef 179
  2253 LJ Voorschoten

  071 5315324

Geef een reactie