Spuit elf in pensioenland

Spuit elf in pensioenland

Marc Heemskerk heeft op 24 augustus de knuppel in het hoederhok gegooid. Dat was niet zijn bedoeling maar ik vrees dat het wel het gevolg is van zijn artikel in PensioenPro, een uitgave van het Financieele Dagblad. De titel van zijn artikel “Niet onredelijk dat indexatieperspectief huidige ouderen verdwijnt”.

Hij komt in dit artikel allereerst tot twee belangrijke constateringen, die het directe gevolg zijn van de invoering van het nieuwe pensioenstelsel:

 • het klopt helemaal dat met het nieuwe pensioencontract door risicoarm beleggingsbeleid voor de meeste huidige ouderen het indexatieperspectief definitief uit zicht raakt – uitgaande van overgang op de huidige gemiddelde dekkingsgraad van 93% zal dat zo zijn.
 • het klopt ook dat door de jarenlange daling van de rente de pensioenreservering (de technische voorziening) is verschoven van ouderen naar jongeren

 

Maar Heemskerk ziet in dit tweetal feiten (dat door velen al eerder werd geconstateerd maar door de Minister en de vakbonden wordt ontkend) toch geen overwegend bezwaar tegen invoering van het nieuwe stelsel. Hij heeft daarvoor vijf  argumenten: er is geen armoede onder de ouderen, ouderen hebben ook minder geld nodig, ze krijgen ook nog AOW, we moeten niet in het verleden blijven hangen en ouderen krijgen zekerheid in ruil voor het opgeven van de indexatie.

Het klopt dat er onder ouderen in Nederland ten opzichte van ouderen in andere landen weinig armoede is. Maar dat betekent niet dat er geen armoede is onder ouderen. Het gemiddelde aanvullende pensioen is € 800 per maand en inclusief AOW komt de gepensioneerde gemiddeld op € 1.600 bruto per maand. Dat is een gemiddelde en velen zullen daar nog onder zitten. Van dat bedrag moeten de belastingen, de huur (die jaarlijks vrolijk stijgt), de vaste lasten, de zorgpremie en het eigen risico (let wel, de inkomensafhankelijke zorgpremie moet ook door de gepensioneerden worden betaald bij ontstentenis van een werkgever) in mindering worden gebracht. Dan resteert een bescheiden bedrag voor eerste levensbehoeften. De koopkracht van dit bedrag daalt nu al jaren omdat de andere kosten stijgen en het inkomen stagneert. Gepensioneerden die 75 jaar of ouder zijn hebben op die manier meer dan 10% van hun koopkracht verloren.

Ouderen hebben minder nodig. Dat klopt ook. Maar Marc Heemskerk, weet u dan niet dat het pensioen maximaal 80% van het middelloon bedraagt? En is het u ontgaan dat ook bij nog actieve deelnemers de opgebouwde aanspraken niet zijn geïndexeerd? Dat met andere woorden die 80% al lang niet meer wordt gehaald? Dat weet u toch? Gepensioneerden doen het gemiddeld met 30% minder dan vóór hun pensioen. En kom niet aandragen met de opmerking dat vele ouderen nog een eindloonregeling hebben. Want u weet toch ook dat die regeling werd opgebouwd in een tijd dat de franchise nog gebaseerd was op een gezins-AOW?

Ja, het klopt dat gepensioneerden ook AOW krijgen. Sterker nog, bij de opbouw van pensioenaanspraken wordt daar uitdrukkelijk rekening mee gehouden. Het aanvullend pensioen, het woord zegt het al, is aanvullend.

En hoezo mogen we niet in het verleden blijven hangen? Het is nu juist dat in het verleden in het vooruitzicht gestelde pensioen dat naar de vaantjes wordt geholpen. Gepensioneerden en actieve deelnemers hebben in ruil voor de afdracht van de premie een recht gekregen dat gerelateerd is aan de vermogensontwikkeling van hun pensioenfonds. En met die vermogensontwikkeling is niks mis.

Zou men in ruil voor het opgeven van de indexatie echt zekerheid krijgen? Welke zekerheid? Dat er straks weer een Minister komt die vindt dat de vermogens van pensioenfondsen moeten worden afgeroomd? Of dat er straks een kabinet Heemskerk komt die met de rekenmachine in de hand vaststelt dat er nog wel wat af kan?

Met de redenering van Heemskerk is van alles mis. Het is discriminerend, paternalistisch en onwetenschappelijk. Hij ziet het aanvullende pensioen als een aalmoes tegen armoede, als een gul gebaar van de werkende bevolking. Maar die gulheid moet natuurlijk niet ontaarden in een comfortabel leven. Meneer Heemskerk: het aanvullend pensioen is een RECHT. Daar is voor gespaard. Het is onderdeel van een contractuele overeenkomst. En daar ga je in dit land nog steeds fatsoenlijk mee om!

En overigens ben ik van mening dat we in Nederland veel te veel sparen voor ons pensioen en dat het alleen maar aan de regels ligt dat we niet bij ons spaargeld kunnen komen. Er is voor iedereen, jong en oud, genoeg in de pensioenpotten. Sterker nog: die potten zullen onder de omstandigheden die wij nu al 75 jaar hebben in West-Europa, nooit leegraken

Rob de Brouwer

24 augustus 2020

10 Reactie's
 • H Lubach
  Geplaatst op 16:24h, 24 augustus Beantwoorden

  Dit Heerschap geeft duidelijk blijk dat de bezittende Klasse de bezittende klasse moet blijven , en dat maar betaald moet worden door gepensioneerden van anderen.
  en de werkende klasse .
  De Ikke mentaliteit over de ruggen

 • Hans Veldman
  Geplaatst op 16:31h, 24 augustus Beantwoorden

  Dat je ietsje minder zou nodig hebben is misschien onjuist, bijv. boven 85 jaar. Daarvóór zijn ouderen vaak best actief. Maar minder nodig (hoeveel dan) wil niet zeggen “minder krijgen”. Je inkomen is en blijft gebaseerd op je inkomen dat je hebt bereikt en premie voor betaalde. Alleen men knijpt straks je inkomen af (nu ook al) door 1-zijdig te stellen dat je “minder nodig” hebt. Idioot natuurlijk. Dat ontnomen geld en geen-indexatie blijft dan in de pot voor latere 65+sers. Maar als die 65 worden dan hebben zij ook minder nodig (zegt Heemskerk althans). Waarom dan die verhevigde opbouw bij deelnemers – via beroving verkregen – als die oudjes later ook niks/weinig nodig hebben ? Zij worden toch al afgeknepen met een fooi t.o.v. deelnemers ? Dus die zware opbouw in deelnemersmodus is overbodig. Het gokpaleis-systeem is so wie so oneerlijk en anti-sociaal.

 • Ruud Mannee
  Geplaatst op 17:20h, 24 augustus Beantwoorden

  Deze Marc Heemskerk is Pensioenexpert Actuaris Consultant bij Mercer, al ruim 28 jaar.
  Marc zal ook best wel een meer dan bovengemiddeld salaris verdienen.
  Dat heeft hij vast ook allemaal niet nodig en wordt dit onnodig opgemaakt aan reisjes, etentjes of cadeautjes voor de vrouw misschien.
  Dus Marc kan best wat van zijn bovenmodale salaris inleveren en geven aan die mensen die rond moeten komen met een pensioentje van 100 euro of minder.
  Bedankt Marc, namens deze mensen.

 • R.J. Willemsen
  Geplaatst op 18:48h, 24 augustus Beantwoorden

  Hoezo hebben de ouderen minder nodig. De ene ouder zorgt vaak voor de andere ouder.
  Daarnaast zijn zij ook altijd de 2 x Eur 350 eigen risico kwijt. Als de kinderen kleinkinderen
  komen wil je ze toch ook verwennen met wat lekkers taartje tussendoortjes lekker eten en
  als ze weggaan wellicht de kinderen kleinkinderen nog wat meegeven kleinigheid in de
  spaarpot of voor hun goede rapport etc. My God hebben we daar 49 jaar voor gewerkt
  gespaard en zuinig geweest?

 • Daan Eras
  Geplaatst op 19:13h, 24 augustus Beantwoorden

  “ Met de redenering van Heemskerk is van alles mis.”. Wat er voornamelijk mis is, is, dat de eigenaars van het gespaarde geld daar zelf geen enkele zeggenschap meer over hebben.
  Dat over hun hoofden heen wordt goed gevonden, dat er (naast een inkomensdaling van zo’n 30% van hun eindloon, wegens uitkeringsfonds = 70% middelloon) inmiddels al een koopkrachtverlies van NIG eens 20% is opgetreden ivm gebrek aan indexatie. En dat, terwijl er MEER DAN VOLDOENDE geld gespaard is voor geïndexeerde uitkeringen!

 • Holke J.M.Flapper
  Geplaatst op 07:46h, 25 augustus Beantwoorden

  Het verhaal van de heer Heemskerk bevestigt mijn stelling, dat mensen van de generatie na ons, de generatie waar de heer Heemskerk duidelijk toebehoort, niet in staat is zich voor te stellen hoe het is om 75 of 80 jaar oud te zijn en te moeten ervaren hoe ouderen in Nederland de resultante van een rekenmodel zijn geworden. Gewoon stuitend. Als de heer Heemskerk het allemaal zo goed weet laat hem dan uitleggen waar al die miljarden, die in de pensioenpotten zitten en nog steeds verder groeien, voor bestemd zijn. Betekent dit dan dat een kleinere groep gepensioneerden in de toekomst het tegen die tijd nogmaals verdubbelde vermogen mogen verdelen? De Heer Heemskerk maakt deel uit van de Pensioenindustrie die jaarlijks meer dan 9 miljard Euro‘s ontvangt waarbij de echte rechthebbenden op een houtje-touwtje bijten. Rob wederom bedankt voor je goede en deskundige commentaar.

 • Frans Grimmelius
  Geplaatst op 08:06h, 25 augustus Beantwoorden

  Heemskerk, zal wel binnen zijn, dit geldt niet voor heel veel ouderen onder ons, zelf ben ik pas met pensioen, een jongere vrouw die voor het huishouden zorgt, Heemskerk stelt ouderen hebben minder nodig, klopt ook niet, meer vrije tijd en minder financiële middelen is ook geen ideale combinatie 😥
  Heemskerk schoffeert heel veel ouderen, met al een mooi nonsens verhaal 🤮

 • Bernard Berendsen
  Geplaatst op 08:11h, 25 augustus Beantwoorden

  Zoals altijd weer raak en juist weergegeven. Met mijn 78 jaar heeft de politiek in Nederland ,d.w.z . de bestaande coalitie en de thans tegen de verkiezingen aan mooi pratende schijnheilige PvdA ( laten we de domme of intens gemene PvdA er Klijnsma niet vergeten die de pensioenen algemene middelen noemde,) bereikt dat ik woedend ben.. Het gaat daarbij niet om kreten als dit land hebbende opgebouwd en. maar om de onbeschaamde manier waarop met andermans geld wordt omgegaan en de daarbij behorende geraffineerde verkrachting van het recht. Onder meer door het onmogelijk maken van bewaren. Ik hoop dat voor de verkiezingen iets zichtbaar wordt van de procedure rond de EU regels en Nederlands handelen maar de verkiezingen bieden een kans om de de oude partijen af te straffen. Laten wij als ouderen die dit alles lezen een keer front maken tegen het in toenemende mate maatschappelijk uitschakelen en de oude partijen van de meeste ouderen CDA , PvdA maar ook en vooral D66 en de VVD een slag toebrengen die hen terug brengt in de werkelijk dat verenigde ouderen goed zijn voor naar schatting zestig zetels in de Tweede Kamer.

 • Corry Westgeest, NCPN Twente
  Geplaatst op 09:46h, 25 augustus Beantwoorden

  Hoeveel ouderen nodig hebben is totaal niet aan de orde. Pensioen is uitgesteld loon, daar is met premie voor betaald. Inleggers hebben recht op hun eigen geld.

 • Dirk van Haaren
  Geplaatst op 13:14h, 25 augustus Beantwoorden

  Zou de heer Heemskerk weten hoe het pensioen werkt?

  Wat hij nu stelt kan ook gelden voor mensen met een dikke bankrekening, aandeelhouders, mensen met effecten en aandelen om het nog niet te hebben die van de rendementen van hun vergaarde kapitaal leven. Komt er ook van zijn hand een voorstel dat ook hun inkomen afgeroomd moet worden bij pensionering? Ook zij gaan toch goedkoper leven of gelden daar andere regels voor?

  Volgens zijn redenering zou dat dan ook voor hun moeten gelden. Er is voor de pensioendeelnemers een groot probleem de toezichthouder heeft zich de taak toebedeeld van beleidsmaker met alle destructieve gevolgen van dien tot chantage en diefstal aan toe ook al is het gelegaliseerd.

Geef een reactie