Het zijn de regeltjes, domoor!

Het zijn de regeltjes, domoor!

Vanmorgen, 4 januari 2021, luisterde ik zoals gewoonlijk naar de radio 1. Opnieuw kwam er een deskundige, ditmaal van adviesbureau Aon,  voorbij die een toelichting gaf op de toestand van de pensioenen in Nederland. De vraag was of er gekort moest worden. Gelukkig lijkt het erop dat de grote pensioenfondsen zoals Zorg en Welzijn en het ABP op 31 december 2020 een dekkingsgraad hadden van meer dan 90%. Daarmee voldoen zij aan de nieuwe normen die Minister Koolmees heeft vastgesteld in verband met de overgang naar een nieuw stelsel. Enige kleinere fondsen zullen wel moeten korten. Opnieuw begon mijn dag met chagrijn. Omdat het hele verhaal van te lage dekkingsgraden gewoon een gevolg is van verkeerde keuzes die De Nederlandsche Bank heeft gemaakt toen het Financiële Toetsingskader werd vastgesteld.

Laat ik de absurditeit van de huidige rekenregels nog eens illustreren, dit keer aan de hand van de financiële toestand van mijn eigen Pensioenfonds Hoogovens (SPH). In 2005, toen de oude Pensioen- en Spaarfondsenwet nog gold, met een zelf door het pensioenfonds gekozen rekenrente van maximaal 4% en als enige eis dat de dekkingsgraad 100% moest zijn, beschikte SPH over een vermogen van ruim €5 miljard. Dit vermogen diende voor de toekomstige uitkeringen aan 37.607 rechthebbenden. Per rechthebbende was € 141.037 beschikbaar. Volgens de geldende regels was de dekkingsgraad 137% en er kon gewoon worden geïndexeerd. Niemand maakte zich ernstige zorgen over de toekomst van SPH.

Eind 2020 beschikte SPH over een vermogen van ruim € 10 miljard, bij een aanzienlijk lager aantal rechthebbenden: 28.413. Het vermogen per rechthebbende is ruim €350.000, bijna 2,5 keer zoveel als in 2005. Maar vanwege de regels van de nieuwe Pensioenwet mag er niet worden geïndexeerd. Volgens de oude regels van de Pensioen- en Spaarfondsenwet was de dekkingsgraad meer dan 200%.

Mensen met gezond verstand concluderen dan dat de regels niet deugen.

Rob de Brouwer

4 januari 2021

26 Reactie's
 • Aart Wiersma
  Geplaatst op 16:09h, 04 januari Beantwoorden

  Helemaal mee eens, een volledig juiste analyse Rob.
  Een deel van Tweede Kamer leden in Den-Haag slaapt en een deel met minister Koolmees c.s. informeert bewust de belanghebbenden foutief

 • Carlos
  Geplaatst op 16:52h, 04 januari Beantwoorden

  Weer een mooie uitleg.
  Meer vermogen op de bank maar we doen alsof we arm zijn.

 • G.m.h.steens
  Geplaatst op 17:06h, 04 januari Beantwoorden

  Zou hier een politieke enquête zoals bij die toeslagen ook niet rechtvaardig zijn?

 • Harm Rijpstra
  Geplaatst op 18:19h, 04 januari Beantwoorden

  Waarom moet het beste pensioenstelsel op de schop??? Zoveel vermogen staat er met een belachelijke rekenrente!
  Waarom lukt het niet om de politieke partijen te overtuigen?

  Ik snap er echt niks meer van, waarom ze die Koolmees niet terugfluiten. Loopt te beslissen over geld dat NIET van de overheid is, maar van ONS.

  • Jan
   Geplaatst op 10:28h, 06 januari Beantwoorden

   Harm ze hebben hier gewoon niks meer te vertellen alles word uitgemaakt in Brussel

   • robdebrouwer
    Geplaatst op 10:39h, 06 januari Beantwoorden

    Jan, je hebt het mis. Als we de regels van Brussel zouden toepassen dan zouden we geen enkel probleem hebben en gewoon een waardevast pensioen hebben. Dat is ook waarom KBO-Brabant en de Stichting Pensioenbehoud procederen tegen de Staat, die eigen regeltjes bedenkt die veel strenger zijn dan de Europese Richtlijn.

 • John
  Geplaatst op 19:12h, 04 januari Beantwoorden

  Stichting Pensioenbehoud stelt voor om een parlementaire ondervragingscommissie in te stellen voor de pensioenaffaire: https://www.stichtingpensioenbehoud.nl/nieuwsbrieven

 • Peter Bakker
  Geplaatst op 19:16h, 04 januari Beantwoorden

  Soms is het goed om te blijven slapen vooral als je daardoor slapend rijk wordt

 • H Kemps
  Geplaatst op 20:36h, 04 januari Beantwoorden

  De DNB wil kost wat kost zeer hoge pensioen reserves. Ook. regering wil dat. De hoge reserves worden ‘weggestreept’ tegen de hoge hypotheek schuld van Nederland. De overheid kan dan goedkoop lenen. Dus de 3mln gepensioneerden kunnen nog jaren wachten op prijscompensatie. Het is georganiseerde diefstal vanuit DNB en kabinet Rutte

 • Fons Hasselman
  Geplaatst op 20:56h, 04 januari Beantwoorden

  Ik vind dat Rob steeds een duidelijke uitleg geeft over pensioenen. Ik blijf het vreemd vinden dat we niet in staat zijn om met alle gepensioneerden een vuist te maken. Het kan toch niet zo zijn dat anderen beslissen hoe het met de pensioenen gaat. Volgens Rob heeft er nog nooit zoveel geld in kas gezeten, maar indexeren, ho maar. Blij moeten zijn dat we niet gekort worden.

 • Erik van Oudheusden
  Geplaatst op 21:13h, 04 januari Beantwoorden

  Beste Rob
  Ik kom erg veel groepen en individuen tegen op facebook die iets over de pensioenen vinden. De meesten hebben een genuanceerd beeld van wat er aan de hand is. De bereidheid om op papier in actie te komen ook bij mijzelf, is groot. Het zou het mooiste zijn om op de één of andere wijze de krachten te bundelen. Er is bijzonder veel kennis aanwezig. Wie o wie is bereid deze klus op zich te nemen want op deze wijze mag het kabinet toch niet verder gaan?
  Ik maak me hier ernstige zorgen over. Zelf ben ik bezig om te onderzoeken of er een burgerinitiatief gestart kan worden, anderen pleiten voor een parlementair onderzoek etc. Allemaal goede initiatieven natuurlijk, maar coordinatie en sturing mogen mi niet ontbreken

  • robdebrouwer
   Geplaatst op 10:51h, 06 januari Beantwoorden

   Beste Erik,
   Er zijn veel organisaties groot of klein die zich inspannen voor het doel dat jij noemt. De Koepel Gepensioneerden, KBO-Brabant, de stichting Pensioenbehoud, talloze verenigingen van gepensioneerden zoals de Vereniging Oud Hoogovens Medewerkers en kleinere clubjes zoals Verontruste Ouderen. Een burgerinitiatief lijkt me niet veel kans te maken. Dat kan volgens mij alleen maar over een onderwerp waaraan het parlement geen of onvoldoende aandacht heeft besteed. Maar op 17 maart heeft u een hele mooie gelegenheid om te kiezen op een partij die het pensioen zoals we dat hebben opgebouwd in de jaren na de oorlog wil behouden.

 • Willem Van Houten
  Geplaatst op 21:49h, 04 januari Beantwoorden

  Helaas gebeurt er nog steeds niet veel, behalve dat de media maar blijven roepen dat een aantal fondsen in gevaar is.
  En nog steeds denken velen dat dat zo is.
  Bedankt voor de heldere uitleg Rob de Brouwer

 • W.Prinsse
  Geplaatst op 22:29h, 04 januari Beantwoorden

  Voor de politiek is het een simpel gegeven. De pensioenpot is een gigantische schatkist waar naar hartelust uit gegraaid kan worden, mits men de regels naar de hand zet. Dat is wat er nu gaande is. Die gene die het inleggen zijn toch makke schapen. Ze laten zich, zonder protest, scheren.
  Ja, ook ik.

  • robdebrouwer
   Geplaatst op 08:50h, 05 januari Beantwoorden

   De pot groeit door de foute rekenmethode. Maar gelukkig is het niet zo dat daar naar hartelust uit kan worden gegraaid. Zouden de pensioen worden geïndexeerd dan zouden de overeidsinkomsten veel groter zijn dan nu. Dat is het gekke: het huidige systeem is nadelig voor onze economie en voor de overheidsfinanciên.

   • Cas Tuyn
    Geplaatst op 09:24h, 05 januari Beantwoorden

    Ik heb berekend dat de overheid elk jaar 3 miljard kan verdienen aan inkomstenbelasting, als ze via een hogere rekenrente de ongeindexeerde pensioenen 20% verhogen.
    http://breedprotesttegendepensioenroof.nl/hoekstra.html
    Als ze de gemiste indexatie ook nog eenmalig vergoeden over die periode dan krijgt de overheid eenmalig 28 miljard erbij, ook weer via de inkomstenbelastingen. Als je 13 jaar tussen de 0 en 20% van je jaarpensioen misloppt, dan heb je totaal gemist: 13 jaar * (0 + 20) /2 * jouw jaarpensioen = 130% van je jaarpensioen.

    Het enge aan de totale radiostilte over dit soort voorstellen doet mij vermoeden dat de overheid een plan heeft om veel meer van de pensioenpot in handen te krijgen, en deze voorstellen dus dus negeert omdat 3 miljard jaarlijks en 28 miljard incidenteel ten opzicht van hun plan ‘small change’ is.

 • Henriette Lentfert
  Geplaatst op 00:26h, 05 januari Beantwoorden

  Beste Rob, heer De Brouwer,

  Kunt u mij uitleggen waarom DNB, minister Koolmees en vele anderen de rekenrente niet wiilen wijzigen?

  Ik begrijp niet waarom we ons arm moeten rekenen. De pot groeit en groeit en de fondsen kunnen volgens mij makkelijk aan hun verplichtingen voldoen. Uiteraard niet met de huidige kunstmatige rekenrente.

  Is er een dubbele agenda? Pensioenen tzt naar de markt brengen / naar de verzekeraars ipv fondsen?

  Ik begrijp echt niet dat er zo slecht voor de burgers wordt gezorgd. Is nb uitgesteld loon van werknemers.

  Wordt dit op termijn ook een fiasco /
  affaire waarbij blijkt dat de burgers in de steek zijn gelaten net als gedupeerde Groningen, toeslagen, Urgenda.

  Graag hoor ik van u.

  • robdebrouwer
   Geplaatst op 10:46h, 06 januari Beantwoorden

   Het probleem zit bij De Nederlandsche Bank die verkeerde keuzes maakt als het om het Fianciële Toetsingskader gaat en bij de politiek die daar niet tegen durft op te treden.
   Wat er achter zit is mij niet bekend maar ik kan het wel vermoeden. Bij sommige politieke partijen is de ideologie nu eenmaal zo, dat privatisering en onderbrengen bij marktpartijen zoals verzekeringsmaatschappijen aantrekkelijk wordt gevonden. Een panacee voor alle kwalen. Kijk maar naar de marktwerking in de zorg.

 • Jean Nilwik
  Geplaatst op 07:59h, 05 januari Beantwoorden

  Er wordt veel geschreven over de onjuiste rekenrente, niet-indexeringen en goede dekkingsgraden. Toch is er geen enkele reaktie vanuit de politiek en media om ons nou eens te ondersteunen. We blijven maar roepen maar het heeft geen zin! Ons gelijk blijft achter de gordijnen.

 • peter rotgans
  Geplaatst op 08:42h, 05 januari Beantwoorden

  Met de pensioensector als geheel gaat het, ondanks de buffers en het daardoor kleinere rendement, goed. Als ik op https://statistiek.dnb.nl/dashboards/pensioenen/index.aspx kijk dan zie ik dat sinds het 3e kwartaal 2007 tot en met het 3e kwartaal 2020 het belegd pensioenvermogen met een factor 2,3 is toegenomen 10^(log(2,3)/13)=1,066 dus gemiddeld 6,6% per jaar meer. Met 2% inflatie had je dan na indexatie met 4% kunnen rekenen. Het vasthouden aan de rekenrente is politiek gebaseerd, ingegeven door het CPB, in samenwerking met Netspar. Ik krijg daar de indruk van dat ze als oplossing kiezen dat de energietransitie uit de pensioenfondsen geleend moet worden en dat de “winst voor de jongere generaties” voornamelijk uit een beter milieu gaat bestaan. De hele overgang naar een nieuw stelsel is bedoeld om de staatsleningen “betaalbaar” te houden. De jongeren houden daar wel een veel minder winstgevend pensioenstelsel aan over, maar dat was door de inbreng van Netspar te verwachten, want dan kunnen de pensioenverzekeraars beter concurreren. Het is natuurlijk doodzonde voor heel in loondienst werkend Nederland. Op een loonsom 300miljard (CBS2018) is 90 miljard inkomsten uit de pensioenfondsen een aardige aanvulling en de helft daarvan zomaar opgeven lijkt niet logisch. Een oplossing met rijke bejaarden met meer inkomstenbelasting lijkt dan opportuner. Lezen: https://www.cpb.nl/zorgen-om-morgen

 • Ron Fidder
  Geplaatst op 09:27h, 05 januari Beantwoorden

  42 jaar met liefde pensioenpremie betaald voor anderen. Pensioenoverleg en de jeugd schreeuwt en wij dan en wij dan later. Vakbonden laten zich weer in de maling nemen.Bij het ABP zijn tig miljarden in kas. Het verschil tussen inkomsten van pensioenpremies en uitgaven aan pensioen is 1 miljard. Kun je 40 jaar lang volhouden, dus nu indexeren (afgelopen 10 jaar of zo niet gebeurd) om recht te doen aan de ouderen van nu.

  • robdebrouwer
   Geplaatst op 10:41h, 06 januari Beantwoorden

   Ron, je kunt het niet 40 jaar volhouden, zonder rendement maar 400 jaar!

 • Sjef Gulpers
  Geplaatst op 09:37h, 05 januari Beantwoorden

  De recente uitslag van de commissie fraude belastingen heeft aangetoond, dat ook Rutte, @iebes,Koolmes en Ascher geen goede zaken hebben gedaan. Uit eigen beweging opstappen of afrekeningen op 17 maart 2021.

 • Holke J.M Flapper
  Geplaatst op 11:13h, 05 januari Beantwoorden

  Ben blij met dit duidelijke en korte verhaal. Al te vaak wordt er veel te ingewikkeld over gedaan waarschijnlijk met de bedoeling dat het gewone volk zich er niet mee gaat bemoeien zodat de Pensioenindustrie gewoon door kan gaan met graaien in de pot van een ander. Het is dus zaak dat we wakker worden en ons er tegen aan gaan bemoeien.

 • J.P. Veldman
  Geplaatst op 11:16h, 05 januari Beantwoorden

  Het Netspar-Syndicaat geeft de pensioenburger geen ijg verifieerbaar) argument waarom dit persé zó moet, en beslist niet anders kan ! We mogen gerust aannemen dat er criminele en/of politieke argumenten en gevolgen aan ten grondslag liggen, die velen niet willen maar niets te zeggen hebben !! Democratie in NL bestaat bijna niet meer.

 • Marcel van der Vlugt
  Geplaatst op 18:58h, 05 januari Beantwoorden

  Helaas stonden we te protesteren met te weinig mensen.(+/_ 1000).
  Die avond nog keurde eerste kamer het NFTK goed. Daar sta je dan bij het beeld van vadertje Drees. Je werd gewoon uitgelachen door de meeste eerste kamerleden. Nu zitten we nog met de gebakken peren.
  Hopelijk gaat het in het nieuwe systeem beter!

Geef een reactie