Life Cycle beleggen

Life Cycle beleggen

In het Pensioenakkoord is afgesproken dat pensioenfondsen overgaan tot life cycle beleggen. Dat wil zeggen dat de gepensioneerden en de mensen die pensioen opbouwen worden onderverdeeld in zogenaamde cohorten, leeftijdscategorieën van tien of twintig jaar. Zo vorm je bijvoorbeeld de cohort 20 tot en met 40 jaar en de cohort 80 tot en met 100 jaar. Het pensioenfonds gaat zijn beleggingen nu ordenen naar de aard van het cohort, waarbij de beleggingen voor jongere cohorten met een hoog risico worden belegd en voor oudere cohorten met een laag risico. In gewoon Nederlands: voor jongeren wordt belegd in aandelen want dat levert op termijn een goed rendement op en jongeren hebben de tijd om tegenvallers op te vangen en te compenseren in goede tijden. Voor ouderen wordt belegd in vastrentende waarden, bij voorkeur overheidsobligaties, omdat die de neiging hebben een stabiele waarde te hebben met weliswaar een laag rendement. Maar ouderen hebben geen tijd om verliezen in de toekomst te compenseren want hun uitkeringen worden geëffectueerd op korte termijn.

Je kunt dat life cycle beleggen op verschillende manieren vormgeven. Als je de totale belegde middelen als een geheel beschouwt zegt de beleggingstheorie dat je, afhankelijk van het gewenste risicoprofiel, de beleggingen moet spreiden op drie verschillende manieren: regionaal, over bedrijfstakken heen en over beleggingstitels. Regionale spreiding betekent dat je nooit alles in een land moet beleggen maar de beleggingen moet verdelen over landen en continenten. Over bedrijfstakken spreiden betekent dat je nooit alles in financiële waarden (bijvoorbeeld aandelen in banken) moet beleggen maar je beleggingen moet spreiden over industrie, dienstverlening, mijnbouw, transport enzovoort. En spreiding over vermogentitels betekent spreiding over zakelijke waarden zoals aandelen en onroerend goed en vastrentende waarden zoals leningen en obligaties.

Pensioenfondsen beleggen al op deze manier. Elk pensioenfonds heeft een beleid dat integraal risicomanagement wordt genoemd. Daarbij wordt aandacht besteed aan spreiding van risico’s en het investeren in producten die risico’s verminderen. Maar in het Pensioenakkoord is sprake van een uitbreiding van dit beleid. Echt modern is het om dan te spreken over maatwerk. Dat doet Minister Koolmees ook in zijn brief aan de Tweede Kamer van 5 juni 2019 over het bereikte Pensioenakkoord. Ik citeer:

“De SER noemt als voorbeeld voor maatwerk de mogelijkheid dat rendementen en risico’s leeftijdsafhankelijk worden toebedeeld. Op deze wijze blijft uniform beleggen voor de gehele fondspopulatie een mogelijkheid, maar wordt bij de toedeling van het fondsrendement beter rekening gehouden met de risico’s waaraan de deelnemers worden blootgesteld. Zo kan aan de ouderen meer zekerheid geboden worden en dragen de jongeren het risico dat nodig is om rendement te behalen over de pensioenopbouw.Een bijkomend voordeel van het leeftijdsafhankelijk toedelen is dat pensioenen beter aansluiten bij de ontwikkelingen van de economie. Daarmee wordt de volatiliteit van de dekkingsgraad alsook het discontinuïteitsrisico aanzienlijk beperkt, en zullen noodremmen in het nieuwe contract minder snel nodig zijn”.

Dat ziet er goed uit. Beperking van de volatiliteit (de grote schommelingen) en geen noodremmen meer. Daar kan niemand tegen zijn. Maar lees eens goed. Voor de ouderen, zeg maar voor dit geval de gepensioneerden, wordt het vermogen belegd in obligaties. De rendementen worden leeftijdsafhankelijk toebedeeld dus de gepensioneerden krijgen alleen nog het rendement op deze obligaties. Tegelijkertijd wordt voor de berekening van de dekkingsgraad de huidige praktijk gehandhaafd. Dus de dekkingsgraad wordt berekend met de risicovrije rente. Zeg maar: de dekkingsgraad wordt berekend op basis van overheidsobligaties. Het overrendement wordt dan uitgedeeld als indexatie, zij het gespreid over tien jaar. Maar voor gepensioneerden is er, in de aan hen toebedeelde rendementen geen ruimte voor indexatie. Want die rendementen zijn per definitie gelijk aan de rekenrente. Er is tot in lengte van jaren geen indexatie beschikbaar voor gepensioneerden. Jammer genoeg wordt dat probleem niet opgelost door stijging van de rente, althans op korte termijn. Want als de rente stijgt, daalt de waarde van de obligaties die een pensioenfonds in bezit heeft. En daardoor blijft het rendement dat toebedeeld wordt aan gepensioneerden negatief of op zijn best nul. Na tien jaar geen indexatie worden ook in de komende tientallen jaren geen indexatiemogelijkheden meer verwacht voor gepensioneerden.

Life cycle beleggen op deze manier is opnieuw een vorm van achterhouden van geld ten behoeve van deelnemers en ten koste van gepensioneerden. We dachten dat alle middelen nu wel zouden zijn uitgeput. Het afschaffen van de doorsneepremie, het verschil tussen de rekenrente en het verwachte rendement, het toepassen van een extreem lage rekenrente terwijl de werkelijke rendementen veel hoger zijn, het zijn allemaal middelen om geld achter te houden en niet uit te delen aan de gepensioneerden. Life cycle beleggen op de manier als bedoeld in het Pensioenakkoord is een nieuw product met dezelfde gevolgen.

Gepensioneerden zijn als Herakles. Zij strijden tegen de Hydra van Lerna. Dat was een veelkoppig monster in de vorm van een slangachtige draak. Steeds als er een kop werd afgehakt van dit monster groeiden er twee nieuwe koppen voor in de plaats. In het geval van Herakles liep het goed af, hij wist de Hydra te verslaan door de hals dicht te schroeien en de laatste kop te begraven. Is het echt nodig dat gepensioneerden zich ook zo bloeddorstig gaan gedragen?

Rob de Brouwer

24 augustus 2019

7 Reactie's
 • Bernard Berendsen
  Geplaatst op 20:29h, 25 augustus Beantwoorden

  Als knot en koolmees niet snel verdwijnen en vervangen door menen die weten waar een pensioenfonds voor in het leven is geroepen, dan dienen er toch verzwaarde en daarna zware protestacties te volgen . Verder moet er dan welbewust worden toegewerkt naar stemadviezen om te voorkomen dat pensioen kapers zoals de voornoemden vermeerderd met Dijsselbloem , Netspar en vul maar in.

  • De jeugd van tegenwoordig
   Geplaatst op 17:15h, 30 april Beantwoorden

   OK, boomer.

 • J.N. Goor
  Geplaatst op 20:30h, 25 augustus Beantwoorden

  Het wordt hoog tijd dat de deelnemers van pensioenfondsen in opstand komen tegen deze regering en de leden van de FNV dienen hun lidmaatschap per direct opzeggen.

 • Bernard Berendsen
  Geplaatst op 20:32h, 25 augustus Beantwoorden

  ssorry ik drukte even op een verkeerde knop en dus is mijn zin niet af. Vul maar in door gepensioneerden bij het grof vuil te zetten. We hebben het over miljoenen Nederlanders die met minachting worden behandeld.

 • Carlos pinto
  Geplaatst op 04:17h, 26 augustus Beantwoorden

  Maandag 2 sept staat er een protest gepland bij DNB in amsterdam om 13:30 tot 14:30..

  Dit protest is een dikke vuist richting pilitiek en de DNB. Sta op voor uw recht.

  Carlos

 • Helena van Leeuwen
  Geplaatst op 11:49h, 26 augustus Beantwoorden

  Als ouderen (oppasoma’s en opa’s, vrijwilligers) eens, niet een dag maar zolang dat het pijn gaat doen, gaan staken!
  Misschien worden wij dan wel serieus genomen, zodra het de politiek in hun eigen beurs gaat raken?
  De ouderen zijn het debiele jongetje van de klas

 • kor Boterkooper
  Geplaatst op 17:31h, 26 augustus Beantwoorden

  Er komen steeds meer mensen in Nederland, de verhouding oud en jong neemt toe en het aantal netto ontvangers stijgt ook ten opzichte van het aantal netto betalers. Men zal dit soort maatregelen wel moeten nemen. Bovendien vlakt het bestedingspatroon wel wat af wanneer een mens ouder wordt. Een voor allen en allen voor een.

Geef een reactie op Helena van Leeuwen Annuleer reactie