Pensioenfeiten

Pensioenfeiten is een weblog van Rob de Brouwer. Hij publiceert hier artikelen die hij zelf of in samenwerking met anderen schrijft over de problemen van het Nederlandse pensioenstelsel. Rob de Brouwer schreef een boek over deze materie: “21 mythes en onwaarheden over ons pensioen”. In zijn weblog kan hij nieuwe ontwikkelingen duiden en zo zijn lezers up-to-date houden.

 

Pensioen is een belangrijk onderwerp. Maar hoewel het de laatste tien jaar regelmatig veel aandacht krijgt in de pers, zijn er weinig mensen die er actief mee bezig zijn. Vooral jongeren hebben andere dingen aan hun hoofd dan de mogelijke financieringsproblemen rond hun pensioen. Maar ook ouderen wenden zich vaak af. De materie is ingewikkeld en zij zijn vaak teleurgesteld in de resultaten. Zij krijgen niet wat ze is toegezegd. Het waarom is onbegrijpelijk. Het vertrouwen is weg.

 

Voor al deze mensen kan deze website een oplossing zijn. Zij krijgen uitleg en nemen kennis van de wijze waarop derden met hun ondoorgrondelijke redeneringen en hun eigen belangen het pensioenstelsel hebben gekaapt. We moeten terug naar de oorsprong. Het doel was altijd om je leven na je pensioen te kunnen continueren op dezelfde wijze als je leefde voor je pensioen.

Artikelen

De aap is nu volledig in vol ornaat uit de mouw gekropen. Hij heeft daarbij niet de gestalte aangenomen van een aaibaar Resusaapje, maar van een viriele gorilla die zich met zijn omvangrijke knuisten op de imposante borst trommelt. Ik citeer een bericht uit ABM......