All governments lie

All governments lie

Het was de opvatting van de beroemde Amerikaanse onderzoeksjournalist I.F. Stone dat alle regeringen logen (all governments lie). We kunnen de juistheid van deze uitspraak dagelijks verifiëren bij de Nederlandse regering. Zo zagen en hoorden we tijdens de recente algemene politieke beschouwingen Premier Mark Rutte herhaaldelijk zeggen dat kortingen op pensioenuitkeringen echt noodzakelijk waren en dat indexatie onmogelijk was omdat weliswaar de vermogens waren verdubbeld maar de verplichtingen waren verdrievoudigd. Een flagrante leugen. De contante waarde van de verplichtingen is verdrievoudigd en dat komt louter en alleen op het conto van de door de ECB omlaag gemanipuleerde rente. De verplichtingen zijn nagenoeg constant gebleven.

Ook Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid liegt wat af op pensioengebied, bijvoorbeeld als hij in zijn recente brief aan de Tweede Kamer een onafhankelijk onderzoek naar de juiste rekenrente voor de berekening van de balanswaarde van de pensioenaanspraken afwijst, met het argument dat een andere rekenrente nadelig zou uitwerken voor jongeren. Een hogere rekenrente van bijvoorbeeld 3% zou alleen maar negatief uitwerken voor jongere generaties als de komende zestig jaren gemiddeld een veel lager rendement zou worden gemaakt dan 3%. En dat is bij een inflatie van 2% en een gemiddelde economische groei van 1,5% uiterst onwaarschijnlijk. Vasthouden aan de huidige zeer lage rente is echter integendeel met absolute zekerheid zeer nadelig voor huidige gepensioneerden. Maar daar maalt dit kabinet niet om.

De antwoorden van Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken op vragen van Kamerlid van de PVV Geert Wilders over de grootste pensioenroof uit de Nederlandse geschiedenis zijn ook leugenachtig. Op de vraag of zij de mening deelt dat het niet valt te verkroppen dat pensioenfonds ABP en daarmee de pensioendeelnemers door opeenvolgende kabinetten-Lubbers voor meer dan 30 miljard gulden aan te weinig afgedragen pensioenpremies zijn benadeeld, antwoordt zij dat zij die mening niet deelt. Volgens haar vond de premieverlaging tijdens de kabinetten Lubbers plaats tegen de achtergrond van de goede financiële positie van het fonds. Het was volgens de Minister destijds niet uniek want een vergelijkbare premieverlaging heeft plaatsgevonden bij diverse pensioenfondsen in de marktsector.

Een aantoonbaar opzettelijke verdraaiing van de feiten. De Minister doet het voorkomen alsof het Rijk hier eenvoudig algemeen geaccepteerd gedrag van andere pensioenfondsen imiteerde. Maar die andere fondsen werden leeggeroofd omdat Minister Onno Ruding dreigde met de Wet Brede Herwaardering, waarbij pensioenfondsen in het algemeen een dekkingsgraad mochten hebben tot maximaal 114%. Al het meerdere zou worden afgeroomd door de Staat. En de greep in de kas van het ABP was toch écht ingegeven door de deplorabele toestand van ’s-Rijks financiën en niet doordat het ABP zo rijk was.

Tegenover de antwoorden van de Minister staan de uitspraken van Prof. Jean Frijns, destijds bestuurder van het ABP, gedaan tijdens een televisie-uitzending in november 2010, weergegeven in Trouw:

Oud-directeur van het ambtenarenpensioenfonds ABP houdt overheid verantwoordelijk voor huidige financiële problemen

In de jaren negentig heeft de overheid zo’n 25 miljard euro onttrokken aan de financiële reserves van het ambtenarenpensioenfonds ABP. Dat blijkt uit een reportage van Reporter die zaterdag wordt uitgezonden bij de KRO op Nederland 2. Jean Frijns, oud-directeur Beleggingen van het ABP constateerde bij de verzelfstandiging van het pensioenfonds in 1996 een achterstand die opgelopen was tot zo’n 15 miljard. Dat schrijft Trouw. Frijns was directeur bij ABP van 1993 tot 2005. Hij meent dat een groot deel van de vut-regeling betaald is met het geld dat voor het ambtenarenfonds was gereserveerd. Frijns, die nu hoogleraar beleggingsleer is aan de VU in Amsterdam houdt de overheid verantwoordelijk voor de huidige financiële problemen met het ambtenarenpensioenfonds. Volgens hem heeft de overheid jaren te weinig premie afgedragen aan het ABP.

We zien deze leugens op elk beleidsveld in de politiek. Bij de beoordeling van de geluidhinder op Schiphol, bij het doordrukken van Lelystad Airport, bij het afhandelen van de aardbevingsschade in Groningen, bij het aantal burgerdoden in Hawija in Irak, en ga zo maar door. I.F. Stone had gelijk: all governments lie.

 

Rob de Brouwer

9 december 2019

 

 

 

7 Reactie's
 • Cath Westerveld
  Geplaatst op 15:08h, 12 december Beantwoorden

  En als laatst nog .. de leugens over het verantwoordelijk zijn van de ECB voor de rekenrente… Het gesjoemel bij de belastingdienst waardoor duizenden gezinnen in de financiele problemen zijn gekomen….. Het wordt tijd dat er geen politieke spelletjes meer gespeelt worden en diegenen die verantwoordelijk zijn aangepakt worden (hoofdelijk aansprakelijk) Mogelijk dat het dan eens een keer ophoudt.. Dat zou mijn Kerstwens zijn voor de toekomst.

 • Janny
  Geplaatst op 16:19h, 12 december Beantwoorden

  Helemaal eens met bovenstaand artikel

 • Daan Eras
  Geplaatst op 17:17h, 12 december Beantwoorden

  Dit land wordt geregeerd door mensen die aantoonbaar liegen, i.e. de feiten verdraaien tgv hun eigen programma. Met de rekenrente als drukmiddel chanteren ze de pensioenfondsen en vakbonden en benadelen ze gepensioneerden en aankomend gepensioneerden.
  Waarbij het koopkrachtverlies (volgens prof. De Graaf in de Volkskrant) inmiddels oploopt tot zo’n 20%.
  Maar pensionado’s zijn slecht in staat om zich te verenigen en de ouderen- en vakbonden laten daar een taak liggen.
  U WORDT BESTOLEN, korten en niet indexeren is volledig onnodig!

 • j.p.jongkind
  Geplaatst op 18:07h, 12 december Beantwoorden

  Hoe meer de leugen bewezen wordt des te harder gaan ze liegen.

 • René Arns
  Geplaatst op 22:38h, 12 december Beantwoorden

  Hoe werd er ook weer met de gebroeders de Witt afgerekend die nb heel veel goeds voor de Staat hadden gedaan? En hoe wordt er nu afgerekend? Ze lachen alles weg en Koolmees komt ook weg met het afwijzen van de aangenomen motie van 50Plus om die onafhankelijke commissie in stellen? Ik laat mij verrassen en mag hopen dat 50 Plus en de 2e Kamer het er niet bij laten zitten.

 • Rob Hinse
  Geplaatst op 08:09h, 02 maart Beantwoorden

  Helemaal eens met dit artikel. En politici hebben geen geheugen en geen geweten.

 • K.Sulzle
  Geplaatst op 11:56h, 22 april Beantwoorden

  Dan te bedenken dat er een door de overheid vastgestelde en regelmatig aangepaste pensioenpremie voor dit ‘UITGESTELDE LOON’ is betaald.

Geef een reactie