Minister Koolmees gaat door met het verdraaien van de feiten.

Minister Koolmees gaat door met het verdraaien van de feiten.

Onlangs heeft Minister Wouter Koolmees vragen beantwoord van de leden van de Eerste  Kamer van de fractie Otten en van 50PLUS. Ik pik er één vraag uit. Deze vraag heeft betrekking op de gevolgen voor een pensioenfonds als een andere rekenrente zou worden gehanteerd. De vraag luidt letterlijk als volgt:

“Wat zijn de gevolgen van een opslag van 1% op de rekenrente (globaal het neerwaarts effect van het opkoopprogramma van ECB op de rente) voor beide dekkingsgraden?”

Voor iemand die goed thuis is in de materie is de strekking van deze vraag glashelder. De Europese Centrale Bank voert sinds jaren een beleid van kwantitatieve verruiming. Dat wil zeggen dat de bank voor tientallen miljarden per jaar overheids- en bedrijfsobligaties aankoopt om zo de geldhoeveelheid te vergroten en de rente te verlagen. In eigen onderzoek van de ECB en ook in onderzoek van derden komt men tot de conclusie dat dit beleid heeft geleid tot een daling van de risicovrije rente met één procentpunt. Deze rente wordt gebruikt als discontovoet om de dekkingsgraad van een pensioenfonds te berekenen. De vraag nu heeft betrekking op het kunstmatig compenseren van het op zichzelf ook kunstmatig verlaagde rentepercentage door het effect ervan te verwijderen. Het geschikte middel daarvoor is een opslag van een procentpunt op de gebruikelijke discontovoet.

Dit is het antwoord van de Minister:

De verandering van de marktrente heeft zowel een impact op de waarde van de bezittingen als de waarde van de verplichtingen van een pensioenfonds. Een daling van de marktrente zorgt er voor dat zowel de bezittingen (aandelen, vastrentende waarden) als de verplichtingen in waarde stijgen. Het is niet mogelijk om zonder verdere aannames de gecombineerde impact op de dekkingsgraad in te schatten. Dit hangt bijvoorbeeld af van de mate waarin een pensioenfonds renterisico’s heeft afgedekt”.

Het is zonneklaar dat de Minister antwoord geeft op een niet gestelde vraag. De vragensteller suggereert helemaal niet dat de marktrente met een procentpunt is gestegen. Hij vraagt simpelweg wat een kunstmatige verhoging van de discontovoet met een procentpunt zou betekenen. Bij een dergelijk opslag blijft de marktrente onberoerd en blijven de waarden van de beleggingen dus ook onveranderd. Het antwoord is eenvoudig: door het gebruik van de risicovrije rente plus een procentpunt als discontovoet stijgen de dekkingsgraden met tenminste 18 procentpunten. Een groot pensioenfonds als het ABP heeft per eind januari 2020 een actuele dekkingsgraad van 94,1. Bij een opslag van een procentpunt is deze dekkingsgraad 112,1. Dan is er geen sprake meer van kortingen en dan kan een bescheiden begin worden gemaakt met de indexering.

Het is eigenlijk schandalig dat Eerste Kamerleden zo door een Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het bos in worden gestuurd.

Rob de Brouwer

23 januari 2020

23 Reactie's
 • Willem van Houten
  Geplaatst op 14:34h, 23 februari Beantwoorden

  Beste Rob
  Helaas heeft minister Koolmees van vals voorlichten een soort missie gemaakt,
  Dit soort zaken roepen kennelijk in de kamer geen reacties op die dit soort leugens direct kunnen weerleggen.
  Ik weet zelf niet zoveel van pensioenen , maar inmiddels wel dat de onterecht gehanteerde REKENRENTE eigenlijk voor de pensionado’s het grootste probleem vormt.
  En dezelfde REKENRENTE het gereedschap is dat gebruikt wordt door Koolmees en kornuiten om ons mooie pensioen systeem om te katten,ten koste van de pensionado’s

  • Ton van der Hoeven
   Geplaatst op 08:45h, 24 februari Beantwoorden

   Het is niet alleen voor pensionado’s een probleem: Álle opgebouwde rechten worden in gelijke mate aangetast door niet-indexering en eventuele kortingen, dus ook de opgebouwde rechten van werkenden en van ‘slapende’ pensioenen!

 • Bert
  Geplaatst op 15:22h, 23 februari Beantwoorden

  Het enge waar wij op kunnen hopen is dat de stijging van 50 plus doorzet en dat men dicht tegen de 15 zetels komt. dhr Omtzigt in het verleden zeer kritisch over de pensioenen , horen wij niets meer over. Of hij is op het matje geroepen of hij durft niet meer omdat men dan de coalitie in het gevaar brengt,, Dat 76 kamerleden met een aantal z.g pensioen deskundigen zich in de luren last leggen geeft wel aan wat het niveau van de deskundigen uit de coalitie is..En ik verbaas me over de stilte bij de pensioenfondsen. Tijd dat daar gepensioneerden deel vanuit gaan maken en wel met 50 procent.

 • Rini van Kaathoven
  Geplaatst op 15:59h, 23 februari Beantwoorden

  De bedoeling van Koolmees, en de rest van het liberale kabinet, is de pensioenfondsen over te laten nemen door de verzekeringsmaatschappijen. Immers, zeggen ze tegen beter weten in, dat marktwerking zaligmakend is. Maar het is wel duidelijk dat er dan nooit meer indexatie plaats gaat vinden. De winsten gaan dan naar de aandeelhouders van de verzekeringsmaatschappij.

 • Carlos Pinto e Neto
  Geplaatst op 16:06h, 23 februari Beantwoorden

  Het is niet meer uitlegbaar. Laat ik het versimpelen, diefstal, beroving, woekerpolis pensioen.

 • Bernard Berendsen
  Geplaatst op 16:17h, 23 februari Beantwoorden

  Het is mooi om vast te stellen dat Koolmees de boel opzettelijk of uit onkunde verkeerde info verstrekt. Maar gaat de Eerste Kamer dan gewoon verder met de dingen van de dag.? Accepteren de andere fracties foute antwoorden en corrigeren de minister niet ?

  .

 • Bernardus Kraijnbrink
  Geplaatst op 17:40h, 23 februari Beantwoorden

  Waar ik steeds naar op zoek ben is het WAAROM de Overheid (nu Koolmees – Rutte) onze pensioenen saboteren met deze kunstmatig lage rekenrente?
  Mijn verdenking is de UITEINDELIJKE doelstelling om de Nederlandse privé pensioenen te harmoniseren met die in de EU, welke via het OMSLAGSTELSEL zijn georganiseerd. (Premie gaat direct naar de Pensioen gerechtigde)
  Het zijn dan TWEE VLIEGEN in ÉÉN KLAP..
  – Harmonisatie via een pensioengarantie
  -,Uitruil met de PENSIOEN RESERVES van € 2.000 miljard. De overheid krijgt daarmee de beschikking over het grootst gespaarde SALDO ooit.

  • robdebrouwer
   Geplaatst op 09:00h, 24 februari Beantwoorden

   Het waarom is denk ik simpeler. Dit laatste bolwerk van het sociale stelsel moet worden overgeheveld naar de private sector, de verzekeringsmaatschappijen. En je weet wat er dan gebeurt: het wordt wel duurder maar niet beter. En sommige mensen worden er heel rijk van.

   • B. Obladen
    Geplaatst op 18:51h, 29 februari Beantwoorden

    Rob, Hier moeten we echt met zijn allen voor gaan liggen want verzekeringsmaatschappijen zijn de grootste oplichters wat dit betreft en nogmaals het geld is van ons. De markt moet zijn werk doen ze weten niet eens wat het betekent. Daar heb ik de politiek al verschillende keren voor gewaarschuwd dan gaan alle publieke zaken naar private ondernemingen die in het buitenland zitten. Dat is dus nu al het geval. Het enige voordeel hiervan dat onze hele tweede kamer dan naar huis kan met alle ambtenaren want dan hebben ze niets meer over alles te vertellen. Want de markt doet zijn werk en er blijven allemaal monopolisten over wat een verbetering. Zaken zoals de zorg, onderwijs, infrastructuur, nutsbedrijven, een bank, een verzekeringsmaatschappij moet je nooit uit handen geven. Als private bedrijven buiten de lijntjes kleuren moet je ze weer in het gareel kunnen krijgen.

 • Jacques
  Geplaatst op 17:53h, 23 februari Beantwoorden

  Koolmees ophouden met je gemanipuleer, u bent de zwakste schakel, u kunt wel gaan, tot nooit 👋

 • Margreet Westerbeek
  Geplaatst op 18:06h, 23 februari Beantwoorden

  Weer complimenten en respect voor dhr. Brouwer die zich permanent inzet om de leugens van Koolmees, Knot, Dijsselbloem bloot te leggen op basis van deskundigheid en feiten over het pensioensysteem.

 • G.D. Romein
  Geplaatst op 18:56h, 23 februari Beantwoorden

  Ik heb 1 keer het dubieuze ‘genoegen’ gehad om heer Koolmees van nabij mee te maken.De onwaarachtigheid van zijn betoog wad waarschijnlijk ook voor hemzelf duidelijk,want na zijn monoloog was er plots geen seconde tijd beschikbaar voor een reactie onzerzijds.
  Jakkes wat een naar mens.

 • Anneke Aubry
  Geplaatst op 22:28h, 23 februari Beantwoorden

  Hallo,
  Ik heb sinds een maand heel veel debatten van de laatste tijd teruggekeken waar ik nu dankzij mijn pensioengerechtigde leeftijd de tijd voor heb. Als je veel achter elkaar terug ziet valt het echt op dat ministers (bijna) nooit antwoord geven op een vraag maar i.p.v antwoorden eerst een vraag zelf verzinnen en daar dan vervolgens antwoord op geven. Vaak vinden ze het dan ook nog nodig om uitleg van zaken te geven over de zelf bedachte vraag alsof de kamer niet weet waar het over gaat en onderricht behoeft. Bedankt heer De Brouwer voor de inzet op dit dossier en respect voor de mensen in de tweede kamer, Je zal je werk maar moeten doen op deze manier. Sjorren aan een dood paard waarbij ministers proberen rookgordijnen op te trekken met antwoorden op niet gestelde vragen. Geen wonder dat ze niet vaak op tijd naar huis kunnen en dan ook nog onverrichter zake. Ik had al lang met een burn out thuis gezeten.
  Een heel raar bedrijf, politiek. Zou in het gewone leven snel failliet zijn met dit soort managers die denken door handig de vraag te verdraaien op een gegeven moment triomfantelijk met een totaal onbevredigend antwoord op de proppen komen.
  Men wil graag het vertrouwen van de burger in de politiek terug. Moeten ze wel eerst snappen dat de burger niet dom is en dat dat op deze manier niet zal lukken. Ook niet met het gooien van modder of erger naar onwelgevallige partijen zonder eerst goed naar hen te luisteren.
  Vriendelijk groetje.

 • Frits de Jong
  Geplaatst op 23:00h, 23 februari Beantwoorden

  Koolmees en de meeste parlementariërs van links tot rechts plus DNB en de vakbonden en de werkgevers gebruiken wat graag leugens voor bestwil omdat ze allemaal die pot van 1800 miljard economisch dood geld in de private pensioenfondsen te pakken willen krijgen.De extreem lage rekenrente wordt door allen het middel bij uitstek gevonden om het pensioenstelsel open te breken. Dus leugens blootleggen is een zinloze bezigheid. Zoek overleg met de genoemden hoe die 1800 miljard in een nieuw pensioenstelsel te gebruiken voor de uitbetaling van jaarlijks geïndexeerde pensioenen want daarvoor is die berg geld van 1800 miljard helemaal niet nodig, en hoe en waartoe en door wie een groot deel van die 1800 miljard ingezet kan worden voor kostbare taken die de overheid gaat uitvoeren zoals de energietransitie waarbij de miljarden uit de pensioenfondsen enorme belastingverhogingen kunnen voorkomen.

 • Peter Voermans
  Geplaatst op 08:23h, 24 februari Beantwoorden

  Zoals zo vaak worden antwoorden op de vraag verdoezeld met een antwoord op een vraag die niet is gesteld. Waarom wordt de vraag dan door de eerste kamer niet nogmaals gesteld. Is dit onkunde of is dit opzet.? Mij lijkt het niet zo moeilijk om de vraag te blijven herhalen tot de vraag echt beantwoordt is. Ook kan Koolmees eens uitleggen waarom de ons omringende landen heen hogere rekenrente hanteren.

  • robdebrouwer
   Geplaatst op 08:57h, 24 februari Beantwoorden

   De antwoorden werden pas op vrijdag 21 februari gepubliceerd. Bij het komende debat in de Eerste Kamer zullen de vragenstellers zeker aan de bel trekken. Daar zorgt mijn artikel wel voor, dat ik ze heb toegestuurd.

   • Ruud Mannee
    Geplaatst op 09:32h, 25 februari Beantwoorden

    Beste Rob,

    Ik vraag me af of al onze inspanningen nog wel nut hebben.
    Zoals vanochtend weer op RTLZ te lezen is dat de contouren van het nieuwe pensioenakkoord nu waarschijnlijk weer pas na de zomer komen.
    Met het beleid van de ECB, die de komende maanden een uitbreiding van het opkoopprogramma zal aankondigen, samen met een nog verdere verlaging van de rente, zullen de dekkingsgraden alleen nog maar verder zakken.
    Tel daar de maatregelen van Dijsselbloem bij op die in 2021 ingaan, en het leed is niet te overzien.

    Men is aan het rekken, zodat Koolmees eind dit jaar weer uitstel van kortingen kan verlenen en dan weer de Goede Piet kan spelen.
    Dan komen alle partijen tijdens de verkiezingscampagne weer met allerlei mooie beloftes, die natuurlijk helemaal niet waar gemaakt worden, maar er alleen zijn om uw stem te krijgen.
    Ik zie het steeds somberder in, tenzij wij kritische partijen bij de komende verkiezingen zo groot maken dat ze er niet omheen kunnen. Maar dat zie ik nog niet zo snel gebeuren, helaas 🙁

 • Arie de Gruijter
  Geplaatst op 09:51h, 25 februari Beantwoorden

  Het is niet de eerste keer dat Koolmees verkeerde informatie naar de Kamer stuurt. In een brief dd. 19 november 2019 staat: De gevolgen
  van twee financiële crises, de stijging van de levensverwachting, lage premiedekkingsgraden en de dalende rente hebben de reserves bij veel fondsen laten slinken.

 • Peter van Groesen
  Geplaatst op 13:47h, 25 februari Beantwoorden

  Ik heb al langer een “brutaal” idee.
  Een deskundige stelt een beknopte (!) notitie op waarin de keuze voor een “reële aanpak” wordt toegelicht, zonder uitwerkingen. Deze aanpak wordt gezet naast de hoofdkoers die het kabinet lijkt te kiezen. Tevens wordt daarbij vermeld dat e.e.a jong en oud betreft (en dus nagenoeg alle Nederlanders).
  In de brief wordt (periodiek) aangepast welke politieke partijen in de gewenste richting denken/handelen.

  Het geheel krijgt het karakter van een advies aan de stemmer.. (als je dit belangrijk vindt, kun je op die partijen stemmen).

  Individuen kunnen hun adhesie betuigen en daarmee het advies sterker maken. Een automatische teller houdt de stand bij.

  Misschien worden daarmee de grotere partijen geholpen om hun harde, onbuigzamer standpunt te heroverwegen.

 • George Steens
  Geplaatst op 16:05h, 25 februari Beantwoorden

  En hoe heeft 50+ hier op gereageerd vind ik erg belangrijk ivm de verkiezingen

  • robdebrouwer
   Geplaatst op 17:43h, 25 februari Beantwoorden

   De antwoorden zijn zojuist binnengekomen en er wordt bij hetaankomende debat met Minister Koolmees op gereageerd

 • Beer van Huet
  Geplaatst op 09:39h, 07 maart Beantwoorden

  Ik vrees dat we helaas nog geen overtuigend signaal aan het kabinet en de Kamer hebben afgegeven. Althans wat van invloed zal zijn op de besluitvorming over de pensioenen. .
  50+ is goed bezig maar kan het tij alleen niet keren. Koolmees wil dit dossier zo snel mogelijk door de Kamer hebben. Alle tekenen wijzen daarop.
  Volgens welingelichte kringen ligt de uitwerking van ‘zijn ‘ pensioenakkoord al bij de Raad van State voor advies.
  Dan rest ons nog maar een middel. En dat is het stemhokje in 2021.

 • Pvbrakel
  Geplaatst op 11:40h, 05 augustus Beantwoorden

  We moeten van de naam indexering af!
  Sommige pensioen fondsen hebben in hun statuten staan,dat indexering geen rechtsgeldige verplichting is ,
  De naam moet worden “ inflatie correctie “ .
  Dit dekt de lading beter .

Geef een reactie