Het Pensioendrama Ontrafeld

Het Pensioendrama Ontrafeld

Hoewel de aanbieding van het eerste exemplaar van mijn nieuwe boek “Het Pensioendrama Ontrafeld” nog moet plaatsvinden, op 6 november aan Prof. Eduard Bomhoff, is het boek nu al verkrijgbaar bij de boekwinkel en bij bol.com.

In het boek beschrijf ik een korte geschiedenis van het pensioen in Nederland om vervolgens de problemen rond de vergrijzing en de dalende rente te behandelen. Ik schrijf uitgebreid over het financieel toezicht door De Nederlandsche Bank, de Europese regels rond het pensioen en het Pensioenakkoord dat in 2019 werd gesloten tussen regering, werkgevers en werknemers. Mijn conclusie is dat we te veel betalen voor ons pensioen en er veel te weinig voor terugkrijgen. Het pensioenakkoord zal hieraan niets veranderen. De enige oplossing is dat we overschakelen naar een andere manier van toezicht, waarbij de kasstroom van pensioenfondsen centraal staat: het geld dat binnenkomt door betaling van premies en het directe rendement in de vorm van rente, dividend en huurinkomsten in relatie tot de uitgaven in de vorm van pensioenuitkeringen. Ik heb een ernstige poging gedaan het verhaal toegankelijk te houden voor niet-deskundigen. Want het is mijn overtuiging dat een gedwongen spaarregeling die ons aanvullend pensioen nu eenmaal is alleen acceptabel kan zijn als iedereen die eraan deelneemt het ook begrijpt en vertrouwt. Dat kun je met geen mogelijkheid beweren van de Wet Toekomst Pensioenen die nu gemaakt wordt om het Pensioenakkoord uit te voeren. Met deze wet en met dit nieuwe stelsel wordt het er niet beter op. Wel gecompliceerder en duurder, ondoorzichtiger en riskanter. Het mag zo niet doorgaan.

Geen reactie's

Geef een reactie