De wanhoop nabij?

De wanhoop nabij?

De Wet toekomst pensioenen (Wtp) is ingewikkeld en voor leken zelfs ontoegankelijk, zowel wat betreft de omvang van de wet en de Memorie van Toelichting als wat betreft het gebruikte jargon. Het onderwerp waarover weinig wordt gesproken is het toezicht dat vanuit De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) op de uitvoering van de Wtp zal worden uitgeoefend. Sinds het toezicht bij deze instanties kwam te liggen, nu zo’n 20 jaar geleden, is het alleen maar scherper en intensiever geworden. Periodiek moeten pensioenfondsen zich tegenover de toezichthouders verantwoorden aan de hand van ingevulde formulieren, wederzijdse inspectiebezoeken en specifieke onderzoeken. Er is een moment geweest in het proces van de totstandkoming van de Wtp dat we dachten dat het premiestelsel een minder intensieve vorm van toezicht mogelijk zou maken. Mijn eerste indruk is dat je dat gevoeglijk kunt vergeten. Ik baseer mij daarbij op de recent gepubliceerde set van concept-beleidsuitingen van DNB in verband met de transitie naar het nieuwe stelsel. In deze set van documenten wordt weergegeven hoe het toezicht tijdens de transitie en daarna zal plaatsvinden. En ook in dit geval is eerder voor complexiteit gekozen dan voor eenvoud. In totaal gaat het om zeven verschillende documenten van in totaal 90 pagina’s. Deze set is ter consultatie aan het publiek aangeboden. De Pensioenfederatie, die toch niet kan worden verdacht van dwarsliggerij als het om de Wtp gaat, heeft op deze beleidsplannen voor het toezicht nogal korzelig gereageerd.

Als je tussen de regels doorleest kun je alleen al uit de inleiding van de reactie van de Pensioenfederatie opmaken dat zij vinden dat het toezicht zich te veel gaat bemoeien met de overgang naar het nieuwe stelsel en dat pensioenbesturen veel te weinig beleidsruimte krijgen om een invulling te geven aan hun taak. Het wordt dus erger, niet beter.

Hoewel omschreven in de vorm van een uitermate beschaafde brief lees je dat naar de mening van de Pensioenfederatie het toezicht te ver gaat in zijn gedetailleerdheid en zich te veel begeeft op beleidsterreinen waar besturen van pensioenfondsen hun eigen verantwoordelijkheid hebben. Vooral DNB vraagt een veel te fijnmazige onderbouwing van te nemen besluiten zodanig dat zelfs verder wordt gegaan dan de wet vraagt. De bijlage van de brief van de Pensioenfederatie omvat 99 punten van aandacht, waaronder voorstellen om het anders en beter aan te pakken.

Mijn indruk is dat de Pensioenfederatie en daarmee de pensioenfondsen die de Wtp moeten uitvoeren de wanhoop nabij zijn. En dat alles vanwege wat Agnes Joseph in haar column op de website van het Actuarieel Genootschap “de complexiteitsbias” noemt. Dat is de voorkeur voor complexe boven eenvoudige oplossingen. Een voorkeur die vooral bij overheidsbeleid de kop opsteekt. Zie bijvoorbeeld de “oplossingen” voor de aardbevingsschade in Groningen of voor de compensatie van de slachtoffers van de kindertoeslagaffaire. Zie voor de column van Agnes Joseph: https://www.actuarieelgenootschap.nl/actueel/ag-l-pensioen-en-de-complexiteitsbias.htm?trk=public_post_comment-text

Rob de Brouwer 26 februari 2023

4 Reactie's
 • Bert
  Geplaatst op 20:36h, 26 februari Beantwoorden

  Ik durf te veronderstellen dat van de 75 1 e kamerleden er 70 niets vansnappen. En dat ook niet willen men stemt zoals men in de tweede kamer heeft gedaan en ook daar snappen van de 150 leden 135 er niets van

 • Henk Sintnicolaas
  Geplaatst op 21:28h, 26 februari Beantwoorden

  Niet alleen de pensioenfederatie en de pensioenfondsen zijn de wanhoop nabij !!!

  Wat denkt u van de meer dan 3 miljoen gepensioneerden en 10 miljoen werknemers die pensioen aan het opbouwen zijn.

  Die zijn nog veel meer wanhopig, want die zijn de klos als dit gedrocht wordt goedgekeurd door de 1e Kamer.

  In de hele discussie hoor je ook geen woord meer over de gemiste indexatie sinds 2008.
  Het gaat hier over een bedrag van meer dan 42 miljard Euro, wat de gepensioneerden door de neus is geboord.
  De gehele WTP is onrechtmatig, dus stop er aub mee.
  Daar worden de mensen die ik hiervoor heb genoemd heel erg blij van.
  En nu maar hopen dat de leden van de 1e Kamer hun gezonde verstand gebruiken.

 • Wim Stijnman
  Geplaatst op 09:18h, 27 februari Beantwoorden

  Die grenzen aan beleidsruimte gelden ook voor de vertegenwoordigers van deelnemers en gepensioneerden in VO of BO. Je kunt wel iets willen, maar als het bestuur nu met de rug tegen de muur staat?

 • Holke J.M.Flapper
  Geplaatst op 11:42h, 01 maart Beantwoorden

  Rob, weer bedan.kt voor je goede en begrijpelijke inbreng. Ik blijf binnen het CDA naar medestanders zoeken die ook een koerswijziging wensen. Jullie wens ik bij de Alliantie ook veel succes

Geef een reactie